Visa allt om Myp Concrete AB
Visa allt om Myp Concrete AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 453 0 256 768 820 687 432 622 235 795
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 397 -35 222 733 769 655 405 602 169 720
Resultat efter finansnetto 1 391 -44 210 712 727 597 346 574 147 681
Årets resultat 873 54 158 478 483 385 218 297 135 350
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 129 8 009 8 560 9 056 9 220 9 585 9 353 9 360 5 165 5 558
Omsättningstillgångar 15 357 239 132 417 411 452 827 816 698
Tillgångar 9 145 8 365 8 799 9 187 9 637 9 996 9 805 10 187 5 980 6 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 828 7 355 7 766 8 037 7 989 8 006 8 122 8 704 4 642 4 636
Obeskattade reserver 1 119 850 969 967 911 848 782 740 590 639
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 197 161 64 182 737 1 142 901 743 749 979
Skulder och eget kapital 9 145 8 365 8 799 9 187 9 637 9 996 9 805 10 187 5 980 6 255
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 7 9 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 800 235 130
Omsättning 1 453 0 256 768 820 687 432 622 235 795
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 397 -35 222 733 769 657 407 602 169 754
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -66,67% -6,34% 19,36% 59,03% -30,55% 164,68% -70,44% -%
Du Pont-modellen 15,30% -% 2,52% 8,01% 8,05% 6,56% 4,16% 6,21% 3,23% 11,65%
Vinstmarginal 96,28% -% 86,72% 95,83% 94,63% 95,49% 94,44% 101,77% 82,13% 91,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,53% -% 68,36% -6,51% -39,02% -106,40% -103,94% 13,50% 28,51% -35,35%
Soliditet 95,14% 95,85% 96,85% 95,24% 89,87% 86,34% 88,71% 90,67% 84,73% 81,47%
Kassalikviditet 7,61% 221,74% 373,44% 72,53% 56,58% 35,99% 50,17% 111,31% 108,95% 71,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...