Visa allt om AMSJ Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 205 151 151 128 127 460 0 0 0 0
Årets resultat 10 446 151 151 128 127 460 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Omsättningstillgångar 12 085 49 192 41 41 41 41 41 41 41
Tillgångar 14 285 2 249 2 392 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 535 2 249 2 249 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241
Obeskattade reserver 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 792 0 143 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 14 285 2 249 2 392 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 160 151 143 128 127 460 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 92,98% 100,00% 94,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 1 525,88% -% 134,27% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...