Visa allt om AMSJ Holding AB
Visa allt om AMSJ Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -9 8 205 151 151 128 127 460 0 0 0
Årets resultat -4 10 446 151 151 128 127 460 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 160 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Omsättningstillgångar 8 960 12 085 49 192 41 41 41 41 41 41
Tillgångar 12 120 14 285 2 249 2 392 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 331 12 535 2 249 2 249 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241
Obeskattade reserver 953 958 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 837 792 0 143 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 12 120 14 285 2 249 2 392 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241 2 241
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 0 160 151 143 128 127 460 0 0
Omsättning 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,07% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -12,50% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 11 281,94% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,37% 92,98% 100,00% 94,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 1 070,49% 1 525,88% -% 134,27% -% -% -% -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...