Visa allt om Carls Elektriska Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1
Resultat efter finansnetto -7 -9 815 265 256 1 366 -134 744 89 1 337
Årets resultat 0 0 910 407 291 1 401 -96 788 124 1 383
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 140 3 383 3 383 3 440 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450
Omsättningstillgångar 244 2 38 11 11 884 12 285 13 13
Tillgångar 3 383 3 384 3 421 3 450 3 461 4 333 3 462 3 734 3 463 3 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 892 1 892 2 802 1 892 1 875 2 985 1 485 2 385 1 734 1 640
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 491 0 600 1 338 1 338 1 338 1 378 1 338 1 718 1 812
Kortfristiga skulder 0 1 493 19 220 248 10 598 11 12 11
Skulder och eget kapital 3 383 3 384 3 421 3 450 3 461 4 333 3 462 3 734 3 463 3 463
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 910 0 390 1 500 0 900 249 120
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 55,93% 55,91% 81,91% 54,84% 54,18% 68,89% 42,89% 63,87% 50,07% 47,36%
Kassalikviditet -% 0,13% 200,00% 5,00% 4,44% 8 840,00% 2,01% 2 590,91% 108,33% 118,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...