allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Carls Elektriska Holding AB

ORG.NR: 556621-1107
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-062014-062013-06 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -7 -1 -1  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -7 -9 815  
  Årets resultat (TKR) 0 0 910  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-062014-062013-06 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 3 140 3 383 3 383  
  Omsättningstillgångar (TKR) 244 2 38  
  Tillgångar (TKR) 3 383 3 384 3 421  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 1 892 1 892 2 802  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 1 491 0 600  
  Kortfristiga skulder (TKR) 0 1 493 19  
  Skulder och eget kapital (TKR) 3 383 3 384 3 421  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-062014-062013-06 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD           0            
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0            
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 0 0 910  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-062014-062013-06 
  Antal anställda 0 0 1  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 55,93 % 55,91 % 81,91 %  
  Kassalikviditet           0,13 % 200,00 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2013-062012-062011-06 
  Nettoomsättning (TKR) 37 080 34 429 29 373  
  Övrig omsättning (TKR)                                
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 2 399 362 1 308  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 2 432 411 1 208  
  Årets resultat (TKR) 1 625 173 903  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2013-062012-062011-06 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 2 003 1 658 820  
  Omsättningstillgångar (TKR) 12 067 11 378 12 466  
  Tillgångar (TKR) 14 070 13 036 13 287  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 6 518 4 893 5 074  
  Minoritetsintressen (TKR) 768 648 0  
  Avsättningar (TKR) 222 61 47  
  Långfristiga skulder (TKR) 600 1 338 1 338  
  Kortfristiga skulder (TKR) 5 962 6 097 6 827  
  Skulder och eget kapital (TKR) 14 070 13 036 13 287  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2013-062012-062011-06 
  Löner till styrelse & VD           0 1 584  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 12 620 11 289 8 304  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 4 799 4 550 4 073  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2013-062012-062011-06 
  Antal anställda 33 31 28  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 124 1 111 1 049  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 560 564 540  
  Nettoomsättningförändring 7,70 % 17,21 % -7,01 %  
  Vinstmarginal 6,84 % 1,59 % 4,57 %  
  Bruttovinstmarginal 62,90 % 62,95 % 66,10 %  
  Soliditet 46,33 % 37,53 % 38,19 %  
  Kassalikviditet 196,63 % 181,32 % 145,17 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X