Visa allt om Carls Elektriska Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Nettoomsättning 37 080 34 429 29 373 31 586 21 883 34 021 20 419 22 897 21 524 18 504
Övrig omsättning 143 32 136 - 10 13 121 106 33 32
Rörelseresultat (EBIT) 2 399 362 1 308 2 076 151 2 992 1 267 583 1 609 710
Resultat efter finansnetto 2 432 411 1 208 1 914 52 2 929 1 201 2 032 1 518 680
Årets resultat 1 625 173 903 1 383 7 2 089 843 1 863 1 084 480
Balansräkningar (tkr)
2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 003 1 658 820 1 065 27 47 74 81 123 208
Omsättningstillgångar 12 067 11 378 12 466 12 658 17 884 15 613 19 888 10 402 12 334 11 573
Tillgångar 14 070 13 036 13 287 13 724 17 911 15 660 19 961 10 483 12 457 11 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 518 4 893 5 074 5 672 4 289 5 182 3 342 2 619 2 376 1 292
Minoritetsintressen 768 648 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 222 61 47 155 223 257 395 516 498 410
Långfristiga skulder 600 1 338 1 338 1 338 1 378 1 338 1 586 1 586 1 686 1 836
Kortfristiga skulder 5 962 6 097 6 827 6 559 12 021 8 883 14 638 5 762 7 897 8 243
Skulder och eget kapital 14 070 13 036 13 287 13 724 17 911 15 660 19 961 10 483 12 457 11 780
Löner & utdelning (tkr)
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
2004-06
Löner till styrelse & VD - 0 1 584 1 674 1 000 1 976 1 567 1 322 1 567 1 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 620 11 289 8 304 8 578 7 663 8 813 4 866 6 595 5 605 5 390
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 799 4 550 4 073 3 771 3 713 4 439 3 581 3 525 3 446 3 349
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 223 34 461 29 509 31 586 21 893 34 034 20 540 23 003 21 557 18 536
Nyckeltal
Antal anställda 33 31 28 27 27 27 26 24 24 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 124 1 111 1 049 1 170 810 1 260 785 954 897 841
Personalkostnader per anställd (tkr) 560 564 540 577 438 588 402 508 468 461
Rörelseresultat, EBITDA 2 427 390 1 321 2 093 171 3 019 1 321 660 1 709 829
Nettoomsättningförändring 7,70% 17,21% -7,01% 44,34% -35,68% 66,61% -10,82% 6,38% 16,32% -%
Du Pont-modellen 18,04% 4,19% 10,10% 15,20% 1,21% 19,70% 6,91% 21,00% 13,67% 7,51%
Vinstmarginal 6,84% 1,59% 4,57% 6,60% 0,99% 9,07% 6,76% 9,61% 7,91% 4,78%
Bruttovinstmarginal 62,90% 62,95% 66,10% 63,98% 66,56% 62,71% 67,27% 65,26% 68,48% 70,14%
Rörelsekapital/omsättning 16,46% 15,34% 19,20% 19,31% 26,79% 19,78% 25,71% 20,26% 20,61% 18,00%
Soliditet 46,33% 37,53% 38,19% 41,33% 23,95% 33,09% 16,74% 24,98% 19,07% 10,97%
Kassalikviditet 196,63% 181,32% 145,17% 152,45% 94,77% 137,67% 79,59% 150,36% 97,77% 92,45%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1
Resultat efter finansnetto -7 -9 815 265 256 1 366 -134 744 89 1 337
Årets resultat 0 0 910 407 291 1 401 -96 788 124 1 383
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 140 3 383 3 383 3 440 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450
Omsättningstillgångar 244 2 38 11 11 884 12 285 13 13
Tillgångar 3 383 3 384 3 421 3 450 3 461 4 333 3 462 3 734 3 463 3 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 892 1 892 2 802 1 892 1 875 2 985 1 485 2 385 1 734 1 640
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 491 0 600 1 338 1 338 1 338 1 378 1 338 1 718 1 812
Kortfristiga skulder 0 1 493 19 220 248 10 598 11 12 11
Skulder och eget kapital 3 383 3 384 3 421 3 450 3 461 4 333 3 462 3 734 3 463 3 463
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 910 0 390 1 500 0 900 249 120
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 55,93% 55,91% 81,91% 54,84% 54,18% 68,89% 42,89% 63,87% 50,07% 47,36%
Kassalikviditet -% 0,13% 200,00% 5,00% 4,44% 8 840,00% 2,01% 2 590,91% 108,33% 118,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...