Visa allt om Carls Elektriska Holding AB
Visa allt om Carls Elektriska Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -411 -7 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1
Resultat efter finansnetto 7 959 -7 -9 815 265 256 1 366 -134 744 89
Årets resultat 7 959 0 0 910 407 291 1 401 -96 788 124
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 140 3 383 3 383 3 440 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450
Omsättningstillgångar 9 851 244 2 38 11 11 884 12 285 13
Tillgångar 9 851 3 383 3 384 3 421 3 450 3 461 4 333 3 462 3 734 3 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 851 1 892 1 892 2 802 1 892 1 875 2 985 1 485 2 385 1 734
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 491 0 600 1 338 1 338 1 338 1 378 1 338 1 718
Kortfristiga skulder 0 0 1 493 19 220 248 10 598 11 12
Skulder och eget kapital 9 851 3 383 3 384 3 421 3 450 3 461 4 333 3 462 3 734 3 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 7 500 0 0 910 0 390 1 500 0 900 249
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -411 -7 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 55,93% 55,91% 81,91% 54,84% 54,18% 68,89% 42,89% 63,87% 50,07%
Kassalikviditet -% -% 0,13% 200,00% 5,00% 4,44% 8 840,00% 2,01% 2 590,91% 108,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...