Visa allt om Stöcke Åkeri AB
Visa allt om Stöcke Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 121 800 802 779 733 693 718 712 725 761
Övrig omsättning 46 - 4 8 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -109 -7 15 12 -68 -7 18 11 4 33
Resultat efter finansnetto -109 -8 15 12 -53 3 33 23 9 31
Årets resultat -109 -8 15 12 -53 3 30 16 6 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 102 104 105 111 107 114 109 144 174
Omsättningstillgångar 18 227 237 238 195 214 228 205 175 170
Tillgångar 118 330 340 343 306 322 341 314 320 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 214 222 207 196 249 246 216 199 197
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 9 6 5 2 -18 0 0 0 20
Kortfristiga skulder 10 107 113 131 109 91 95 98 119 127
Skulder och eget kapital 118 330 340 343 306 322 341 314 320 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 91 - - - 335 294 284 278 301 278
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 299 293 283 0 4 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 160 153 150 166 148 147 148 144 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Omsättning 167 800 806 787 733 693 718 712 725 761
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 121 - - 779 733 693 718 712 725 761
Personalkostnader per anställd (tkr) 140 - - 438 510 465 439 429 446 421
Rörelseresultat, EBITDA -109 -6 16 19 -62 -1 22 46 38 65
Nettoomsättningförändring -84,88% -0,25% 2,95% 6,28% 5,77% -3,48% 0,84% -1,79% -4,73% -%
Du Pont-modellen -92,37% -2,12% 4,41% 3,50% -17,32% 0,93% 9,68% 7,32% 3,12% 9,62%
Vinstmarginal -90,08% -0,88% 1,87% 1,54% -7,23% 0,43% 4,60% 3,23% 1,38% 4,34%
Bruttovinstmarginal 51,24% 63,88% 66,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,61% 15,00% 15,46% 13,74% 11,73% 17,75% 18,52% 15,03% 7,72% 5,65%
Soliditet 88,98% 64,85% 65,29% 60,35% 64,05% 77,33% 72,14% 68,79% 62,19% 57,43%
Kassalikviditet 180,00% 212,15% 209,73% 181,68% 178,90% 235,16% 240,00% 209,18% 147,06% 133,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...