Visa allt om Nordiska VA Teknik AB
Visa allt om Nordiska VA Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 139 579 127 448 56 255 54 732 42 152 36 019 31 814 26 465 24 117 18 509
Övrig omsättning 66 60 460 120 90 109 - 12 57 21
Rörelseresultat (EBIT) 7 048 9 843 9 892 11 976 4 107 1 876 2 427 1 809 2 179 901
Resultat efter finansnetto 7 116 9 721 9 920 11 853 3 823 1 670 2 210 1 590 2 072 809
Årets resultat 6 239 5 469 5 798 6 455 2 087 1 180 1 613 1 138 1 482 588
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 825 15 620 5 389 5 644 5 388 5 189 5 458 3 680 3 526 161
Omsättningstillgångar 63 077 40 605 20 608 13 879 11 859 7 826 8 118 5 538 6 795 6 354
Tillgångar 80 902 56 225 25 997 19 523 17 248 13 015 13 576 9 217 10 321 6 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 845 24 606 10 137 10 289 5 085 4 798 4 017 2 804 2 566 1 084
Obeskattade reserver 12 816 9 220 6 529 4 065 987 0 0 6 7 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 247 4 122 3 832 2 741 3 456 418
Kortfristiga skulder 37 241 22 399 9 331 5 168 7 930 4 096 5 726 3 666 4 292 5 007
Skulder och eget kapital 80 902 56 225 25 997 19 523 17 248 13 015 13 576 9 217 10 321 6 515
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 1 189 1 174 1 022 713 601
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 734 20 758 6 069 4 843 4 681 2 968 2 388 1 667 1 574 1 710
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 088 7 663 2 339 1 826 1 768 1 697 1 521 1 097 790 703
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 000 1 250 400 400 400 900 0
Omsättning 139 645 127 508 56 715 54 852 42 242 36 128 31 814 26 477 24 174 18 530
Nyckeltal
Antal anställda 52 60 15 13 13 12 10 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 684 2 124 3 750 4 210 3 242 3 002 3 181 2 941 2 680 2 057
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 474 559 539 512 504 512 442 353 342
Rörelseresultat, EBITDA 7 701 10 460 10 251 12 364 4 450 2 146 2 685 1 997 2 383 1 006
Nettoomsättningförändring 9,52% 126,55% 2,78% 29,84% 17,03% 13,22% 20,21% 9,74% 30,30% -%
Du Pont-modellen 8,96% 17,61% 38,24% 61,51% 23,82% 14,42% 17,91% 19,93% 21,25% 13,97%
Vinstmarginal 5,19% 7,77% 17,67% 21,94% 9,75% 5,21% 7,64% 6,94% 9,09% 4,92%
Bruttovinstmarginal 23,32% 25,16% 36,75% 39,63% 31,62% 27,98% 30,09% 28,30% 28,76% 28,92%
Rörelsekapital/omsättning 18,51% 14,29% 20,05% 15,92% 9,32% 10,36% 7,52% 7,07% 10,38% 7,28%
Soliditet 50,48% 56,55% 58,58% 68,05% 33,70% 36,87% 29,59% 30,47% 24,91% 16,70%
Kassalikviditet 152,28% 141,96% 183,15% 244,39% 132,76% 171,19% 128,01% 132,00% 135,37% 108,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...