Visa allt om Cirsion Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 150 0 0 0 0 0 1 438 1 565 1 508 1 835
Övrig omsättning - - - - 12 - 97 148 208 62
Rörelseresultat (EBIT) 62 0 -19 -2 10 -58 126 87 20 38
Resultat efter finansnetto 62 0 -19 -2 10 -58 126 91 22 33
Årets resultat 47 0 -4 0 6 -7 66 47 11 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 0 50 50 52 54 85 117 152
Omsättningstillgångar 132 9 295 284 290 327 427 535 334 412
Tillgångar 232 109 295 334 340 379 482 620 451 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 109 295 109 299 293 299 233 186 175
Obeskattade reserver 0 0 0 190 17 15 66 33 10 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 76 0 0 20 25 72 116 353 256 386
Skulder och eget kapital 232 109 295 334 340 379 482 620 451 564
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 38 0 - 0 0 0 930 913 382 561
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 0 - 0 0 0 279 278 84 146
Utdelning till aktieägare 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 150 0 0 0 12 0 1 535 1 713 1 716 1 897
Nyckeltal
Antal anställda 2 0 - - - 0 4 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 75 - - - - - 360 783 754 918
Personalkostnader per anställd (tkr) 27 - - - - - 304 624 235 360
Rörelseresultat, EBITDA 62 0 -19 -2 12 -56 128 119 56 82
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -8,12% 3,78% -17,82% -%
Du Pont-modellen 26,72% -% -% -% -% -% 26,14% 14,84% 4,88% 6,91%
Vinstmarginal 41,33% -% -% -% -% -% 8,76% 5,88% 1,46% 2,13%
Bruttovinstmarginal 87,33% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,33% -% -% -% -% -% 21,63% 11,63% 5,17% 1,42%
Soliditet 67,24% 100,00% 100,00% 74,56% 91,63% 80,23% 72,12% 41,41% 42,84% 31,54%
Kassalikviditet 173,68% -% -% 1 420,00% 1 160,00% 454,17% 368,10% 151,56% 130,47% 106,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...