Visa allt om Cirsion Invest AB
Visa allt om Cirsion Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 476 150 0 0 0 0 0 1 438 1 565 1 508
Övrig omsättning - - - - - 12 - 97 148 208
Rörelseresultat (EBIT) 128 62 0 -19 -2 10 -58 126 87 20
Resultat efter finansnetto 534 62 0 -19 -2 10 -58 126 91 22
Årets resultat 506 47 0 -4 0 6 -7 66 47 11
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 100 100 0 50 50 52 54 85 117
Omsättningstillgångar 540 132 9 295 284 290 327 427 535 334
Tillgångar 740 232 109 295 334 340 379 482 620 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 615 156 109 295 109 299 293 299 233 186
Obeskattade reserver 0 0 0 0 190 17 15 66 33 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 126 76 0 0 20 25 72 116 353 256
Skulder och eget kapital 740 232 109 295 334 340 379 482 620 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 38 0 - 0 0 0 930 913 382
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 12 0 - 0 0 0 279 278 84
Utdelning till aktieägare 160 47 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 476 150 0 0 0 12 0 1 535 1 713 1 716
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 0 - - - 0 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 476 75 - - - - - 360 783 754
Personalkostnader per anställd (tkr) 133 27 - - - - - 304 624 235
Rörelseresultat, EBITDA 128 62 0 -19 -2 12 -56 128 119 56
Nettoomsättningförändring 217,33% -% -% -% -% -% -100,00% -8,12% 3,78% -%
Du Pont-modellen 72,16% 26,72% -% -% -% -% -% 26,14% 14,84% 4,88%
Vinstmarginal 112,18% 41,33% -% -% -% -% -% 8,76% 5,88% 1,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 87,33% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 86,97% 37,33% -% -% -% -% -% 21,63% 11,63% 5,17%
Soliditet 83,11% 67,24% 100,00% 100,00% 74,56% 91,63% 80,23% 72,12% 41,41% 42,84%
Kassalikviditet 428,57% 173,68% -% -% 1 420,00% 1 160,00% 454,17% 368,10% 151,56% 130,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...