Visa allt om Kerstin Fischer AB
Visa allt om Kerstin Fischer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 402 6 235 5 597 6 988 7 335 8 164 8 529 10 619 8 926 6 574
Övrig omsättning - 13 7 - - - - 105 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 1 432 1 445 798 1 172 1 378 1 736 1 901 3 357 2 452 1 631
Resultat efter finansnetto 1 465 1 323 1 064 1 491 1 774 1 330 2 059 3 318 2 843 1 875
Årets resultat 19 294 156 968 1 140 790 1 414 2 287 2 062 1 371
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 010 3 343 1 631 2 337 3 506 4 783 3 618 3 530 2 536 1 459
Omsättningstillgångar 8 043 6 897 8 138 7 009 5 066 2 725 3 527 3 085 2 172 1 508
Tillgångar 10 054 10 240 9 770 9 345 8 571 7 508 7 145 6 615 4 709 2 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 008 7 989 7 695 7 539 6 951 6 194 5 806 4 808 2 876 1 503
Obeskattade reserver 1 089 1 548 1 545 1 498 1 280 999 978 869 784 839
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0
Kortfristiga skulder 956 703 530 308 341 315 361 938 749 624
Skulder och eget kapital 10 054 10 240 9 770 9 345 8 571 7 508 7 145 6 615 4 709 2 967
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 317 1 356 1 242 1 190 1 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 039 1 263 1 262 1 372 1 468 151 203 192 169 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 344 536 786 820 824 817 834 805 832 810
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Omsättning 5 402 6 248 5 604 6 988 7 335 8 164 8 529 10 724 8 926 6 575
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 701 3 118 2 799 3 494 3 668 4 082 4 265 5 310 4 463 3 287
Personalkostnader per anställd (tkr) 735 970 1 079 1 151 1 196 1 208 1 280 1 172 1 169 1 049
Rörelseresultat, EBITDA 1 517 1 537 894 1 268 1 478 1 829 1 997 3 485 2 609 1 779
Nettoomsättningförändring -13,36% 11,40% -19,91% -4,73% -10,15% -4,28% -19,68% 18,97% 35,78% -%
Du Pont-modellen 15,76% 14,64% 10,90% 15,97% 20,70% 23,60% 31,29% 52,11% 60,54% 63,43%
Vinstmarginal 29,34% 24,04% 19,03% 21,35% 24,19% 21,71% 26,22% 32,46% 31,94% 28,63%
Bruttovinstmarginal 67,75% 66,80% 68,13% 64,47% 65,59% 63,83% 66,91% 64,79% 67,26% 67,33%
Rörelsekapital/omsättning 131,19% 99,34% 135,93% 95,89% 64,42% 29,52% 37,12% 20,22% 15,94% 13,45%
Soliditet 88,10% 89,81% 91,10% 92,49% 92,11% 92,31% 91,35% 82,14% 73,06% 71,02%
Kassalikviditet 825,94% 942,11% 1 492,83% 2 222,40% 1 390,62% 818,10% 920,50% 276,55% 221,90% 172,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...