Visa allt om ATORP Automatsvarvning Aktiebolag
Visa allt om ATORP Automatsvarvning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 330 27 745 23 409 22 731 22 549 16 092 8 316 15 552 15 751 10 235
Övrig omsättning 40 186 1 650 1 040 191 29 958 438 117 34
Rörelseresultat (EBIT) 1 450 1 955 2 388 1 329 1 441 712 -1 024 871 2 070 1 044
Resultat efter finansnetto 688 1 137 1 427 394 721 312 -1 467 105 1 409 926
Årets resultat 1 1 501 33 4 58 0 5 60 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 228 32 156 28 119 25 154 22 229 16 803 14 873 16 589 13 493 6 870
Omsättningstillgångar 6 993 6 487 8 653 6 557 5 723 8 035 4 153 3 166 4 738 4 374
Tillgångar 36 220 38 644 36 772 31 711 27 952 24 838 19 026 19 756 18 231 11 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 409 4 482 4 981 1 943 2 010 3 306 162 162 457 489
Obeskattade reserver 6 362 5 679 4 554 3 388 3 028 2 328 2 108 3 590 3 514 744
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 713 21 313 20 638 19 416 16 687 13 772 14 333 12 292 10 524 3 428
Kortfristiga skulder 5 737 7 169 6 599 6 964 6 227 5 432 2 423 3 711 3 735 6 583
Skulder och eget kapital 36 220 38 644 36 772 31 711 27 952 24 838 19 026 19 756 18 231 11 243
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 498 636 707 658 471
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 290 5 896 5 181 4 870 4 136 2 514 1 658 2 662 2 019 1 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 631 2 480 2 066 1 932 1 597 1 250 955 1 432 1 040 717
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 300 100
Omsättning 24 370 27 931 25 059 23 771 22 740 16 121 9 274 15 990 15 868 10 269
Nyckeltal
Antal anställda 15 14 13 13 11 9 7 10 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 622 1 982 1 801 1 749 2 050 1 788 1 188 1 555 1 969 1 706
Personalkostnader per anställd (tkr) 606 609 557 525 535 485 475 492 488 429
Rörelseresultat, EBITDA 4 738 5 389 5 582 3 482 3 592 2 512 746 2 356 3 477 1 516
Nettoomsättningförändring -12,31% 18,52% 2,98% 0,81% 40,13% 93,51% -46,53% -1,26% 53,89% -%
Du Pont-modellen 4,06% 5,10% 6,52% 4,25% 5,20% 2,92% -5,36% 4,47% 11,39% 9,29%
Vinstmarginal 6,05% 7,11% 10,24% 5,93% 6,44% 4,51% -12,25% 5,68% 13,18% 10,21%
Bruttovinstmarginal 74,36% 73,86% 73,05% 72,21% 68,89% 73,72% 75,02% 74,76% 74,53% 75,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,16% -2,46% 8,77% -1,79% -2,24% 16,18% 20,80% -3,50% 6,37% -21,58%
Soliditet 25,87% 23,06% 23,21% 14,00% 15,17% 20,22% 9,02% 13,90% 16,38% 9,11%
Kassalikviditet 34,74% 45,22% 81,13% 51,91% 50,59% 110,09% 110,77% 47,53% 93,20% 48,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...