Visa allt om Orphan Europe Nordic AB
Visa allt om Orphan Europe Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 499 22 160 23 900 33 677 32 298 23 973 22 491 21 312 17 319 9 191
Övrig omsättning - - 1 800 - - - 3 600 2 290 7 289 5 697
Rörelseresultat (EBIT) 4 108 5 701 9 241 9 289 6 244 196 -780 -194 3 536 2 312
Resultat efter finansnetto 4 167 6 256 9 291 8 807 6 088 525 226 -139 3 826 2 246
Årets resultat 2 791 4 849 6 046 4 827 3 355 264 226 -139 3 826 2 246
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 79 83 92 103 98 117
Omsättningstillgångar 15 885 13 163 18 805 24 523 18 753 9 925 8 819 7 368 13 184 4 795
Tillgångar 15 885 13 163 18 805 24 524 18 831 10 008 8 912 7 471 13 283 4 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 379 5 388 6 539 8 492 3 666 311 47 -179 -40 -3 866
Obeskattade reserver 5 380 5 380 5 380 3 880 1 661 134 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 7 235 7 235
Kortfristiga skulder 7 125 2 395 6 886 12 151 13 505 9 563 8 865 7 650 6 088 1 543
Skulder och eget kapital 15 885 13 163 18 805 24 524 18 831 10 008 8 912 7 471 13 283 4 912
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 973 857 733 750 939 960 1 698 1 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 869 2 785 1 186 1 469 1 160 1 957 2 406 1 738 1 469 999
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 251 1 277 1 341 1 509 1 726 1 609 1 308 1 047 1 389 1 270
Utdelning till aktieägare 2 700 4 800 6 000 8 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 499 22 160 25 700 33 677 32 298 23 973 26 091 23 602 24 608 14 888
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 625 5 540 5 975 8 419 8 075 4 795 4 498 4 262 4 330 3 064
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 083 1 038 901 1 037 946 891 962 791 1 179 1 302
Rörelseresultat, EBITDA 4 108 5 701 9 242 9 292 6 248 205 -769 -184 3 555 2 345
Nettoomsättningförändring 1,53% -7,28% -29,03% 4,27% 34,73% 6,59% 5,53% 23,06% 88,43% -%
Du Pont-modellen 26,24% 50,91% 58,16% 43,98% 36,95% 15,26% 23,49% 8,83% 29,15% 47,15%
Vinstmarginal 18,53% 30,24% 45,76% 32,02% 21,54% 6,37% 9,31% 3,10% 22,36% 25,20%
Bruttovinstmarginal 57,68% 59,80% 57,12% 47,23% 43,62% 34,98% 27,62% 31,82% 100,00% 34,63%
Rörelsekapital/omsättning 38,94% 48,59% 49,87% 36,74% 16,25% 1,51% -0,20% -1,32% 40,97% 35,38%
Soliditet 47,69% 72,81% 57,09% 46,29% 25,97% 4,09% 0,53% -2,40% -0,30% -78,71%
Kassalikviditet 222,95% 549,02% 272,90% 201,63% 138,64% 103,41% 97,62% 93,49% 210,73% 287,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...