Visa allt om Skutkläppen Investment AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 530 1 530 1 530 90 90 90 90 90 90 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Tillgångar 1 530 1 530 1 530 90 90 90 90 90 90 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 101 101 90 90 90 90 90 90 90
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 429 1 429 1 429 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Skulder och eget kapital 1 530 1 530 1 530 90 90 90 90 90 90 91
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 6,60% 6,60% 6,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,90%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -% -% 9 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...