Visa allt om InfoCaption AB
Visa allt om InfoCaption AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 069 9 797 6 310 6 758 6 089 5 827 6 447 7 535 6 432 4 881
Övrig omsättning 2 386 4 198 - 8 - 30 9 - 68 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 118 1 069 807 1 335 716 373 503 344 432 270
Resultat efter finansnetto 988 1 042 815 1 344 732 377 504 362 455 275
Årets resultat 79 598 467 738 538 277 366 258 309 196
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 312 6 784 63 50 53 68 83 101 55 22
Omsättningstillgångar 7 090 4 684 3 040 3 305 2 364 2 308 3 059 3 066 3 214 2 107
Tillgångar 15 402 11 468 3 102 3 355 2 417 2 375 3 141 3 167 3 268 2 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 627 5 547 738 1 001 793 655 778 662 604 495
Obeskattade reserver 817 817 548 339 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 755 940 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 203 4 163 1 816 2 016 1 624 1 720 2 363 2 505 2 665 1 634
Skulder och eget kapital 15 402 11 468 3 102 3 355 2 417 2 375 3 141 3 167 3 268 2 129
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 1 871 1 917 1 573 1 483 1 393
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 574 3 168 2 034 2 362 2 390 197 315 408 297 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 365 948 698 751 750 651 719 659 575 488
Utdelning till aktieägare 0 0 500 730 530 0 400 250 200 200
Omsättning 21 455 13 995 6 310 6 766 6 089 5 857 6 456 7 535 6 500 4 881
Nyckeltal
Antal anställda 10 7 4 4 4 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 907 1 400 1 578 1 690 1 522 1 942 1 612 1 884 1 608 1 220
Personalkostnader per anställd (tkr) 617 603 717 804 820 949 757 672 595 532
Rörelseresultat, EBITDA 1 963 1 073 807 1 338 730 388 522 364 453 281
Nettoomsättningförändring 94,64% 55,26% -6,63% 10,99% 4,50% -9,62% -14,44% 17,15% 31,78% -%
Du Pont-modellen 7,27% 9,35% 26,31% 40,03% 30,33% 15,87% 16,11% 11,49% 13,89% 12,92%
Vinstmarginal 5,87% 10,94% 12,93% 19,87% 12,04% 6,47% 7,85% 4,83% 7,06% 5,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,65% 5,32% 19,40% 19,07% 12,15% 10,09% 10,80% 7,45% 8,54% 9,69%
Soliditet 40,67% 53,93% 37,57% 37,28% 32,81% 27,58% 24,77% 20,90% 18,48% 23,25%
Kassalikviditet 114,30% 112,52% 167,40% 163,94% 145,57% 134,19% 129,45% 122,40% 120,60% 128,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...