Visa allt om JVF Rörinstallationer AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 806 2 787 2 878 4 222 4 536 3 907 8 764 9 297 6 478 6 341
Övrig omsättning 8 - - 80 76 24 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 -30 -245 -18 425 -1 264 518 1 395 134 -98
Resultat efter finansnetto -42 -34 -247 -11 422 -1 269 562 1 427 113 -145
Årets resultat -42 -34 -247 -11 422 -1 269 393 966 113 6
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 128 243 328 192 74 165 219 64 37 211
Omsättningstillgångar 500 641 596 996 1 751 1 081 3 093 3 540 1 688 1 755
Tillgångar 628 883 924 1 188 1 825 1 246 3 312 3 604 1 725 1 966
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 101 100 191 202 -275 1 272 1 180 214 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 23 53 0 0 0 0 0 0 140
Kortfristiga skulder 527 758 770 997 1 623 1 521 2 040 2 425 1 511 1 725
Skulder och eget kapital 628 883 924 1 188 1 825 1 246 3 312 3 604 1 725 1 966
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 363 549 604 515 234 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 886 1 317 1 490 1 726 1 015 2 059 2 623 2 423 1 839 2 198
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 387 465 544 558 389 946 1 195 1 212 607 1 059
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0
Omsättning 1 814 2 787 2 878 4 302 4 612 3 931 8 764 9 297 6 478 6 341
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 5 5 4 7 9 9 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 602 697 576 844 1 134 558 974 1 033 720 906
Personalkostnader per anställd (tkr) 447 463 433 490 498 555 540 514 353 574
Rörelseresultat, EBITDA 23 55 -155 22 460 -1 206 585 1 433 313 94
Nettoomsättningförändring -35,20% -3,16% -31,83% -6,92% 16,10% -55,42% -5,73% 43,52% 2,16% -%
Du Pont-modellen -6,37% -3,40% -26,41% -0,84% 23,29% -101,44% 17,06% 39,68% 8,29% -4,98%
Vinstmarginal -2,21% -1,08% -8,48% -0,24% 9,37% -32,35% 6,45% 15,38% 2,21% -1,55%
Bruttovinstmarginal 94,35% 88,48% 88,50% 73,00% 66,56% 91,63% 73,23% 76,34% 63,68% 78,33%
Rörelsekapital/omsättning -1,50% -4,20% -6,05% -0,02% 2,82% -11,26% 12,02% 11,99% 2,73% 0,47%
Soliditet 16,08% 11,44% 10,82% 16,08% 11,07% -22,07% 38,41% 32,74% 12,41% 5,14%
Kassalikviditet 81,97% 75,59% 68,31% 92,68% 103,45% 66,34% 148,09% 143,01% 106,95% 88,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...