Visa allt om Athera Biotechnologies AB
Visa allt om Athera Biotechnologies AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 9 400 225 204 416 67 441 104 0 0
Övrig omsättning 6 748 8 664 20 743 734 115 618 581 3 258 17 045 6 151
Rörelseresultat (EBIT) -6 406 -4 436 25 -41 184 -42 509 -25 401 -20 797 -16 328 -643 -2 515
Resultat efter finansnetto -6 641 -4 711 39 -40 930 -42 162 -25 402 -20 830 -16 035 -441 -2 532
Årets resultat -6 641 -4 711 39 -40 930 -42 162 -25 402 -20 830 -16 035 -441 -2 532
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 800 0 0 5 000 12 500 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 630 1 672 1 299 3 602 4 446 8 607 9 051 12 834 16 512 10 006
Omsättningstillgångar 26 915 13 294 13 849 5 872 16 953 35 875 4 992 15 809 10 576 2 829
Tillgångar 29 344 14 965 15 149 14 474 33 900 44 482 14 043 28 643 27 089 12 835
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 630 3 438 8 150 8 111 24 739 39 257 11 200 24 969 9 481 9 802
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 695 1 005 1 153 1 240 1 300 14 819 1 500
Kortfristiga skulder 2 713 11 527 6 999 5 668 8 156 4 072 1 603 2 374 2 789 1 534
Skulder och eget kapital 29 344 14 965 15 149 14 474 33 900 44 482 14 043 28 643 27 089 12 835
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 2 052 1 341 1 313 996 983 793 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 050 934 747 1 492 1 497 1 517 1 825 2 279 2 729 1 256
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 469 434 438 1 851 1 445 1 435 1 398 1 861 1 585 432
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 748 18 064 20 968 938 531 685 1 022 3 362 17 045 6 151
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 4 11 11 5 6 7 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 9 400 225 51 38 6 88 17 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 519 1 370 1 221 1 363 404 401 857 919 709 1 687
Rörelseresultat, EBITDA -5 768 -3 725 2 756 -38 816 -37 056 -21 318 -17 014 -12 583 -643 -2 515
Nettoomsättningförändring -100,00% 4 077,78% 10,29% -50,96% 520,90% -84,81% 324,04% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -29,36% 0,40% -282,50% -124,22% -56,98% -147,69% -55,62% -% -%
Vinstmarginal -% -46,73% 27,11% -20 043,63% -10 122,36% -37 826,87% -4 702,95% -15 319,23% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -24,00% -70,10% -33,65% -105,97% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 18,80% 3 044,44% 100,00% 2 114,66% 47 467,16% 768,48% 12 918,27% -% -%
Soliditet 90,75% 22,97% 53,80% 56,04% 72,98% 88,25% 79,76% 87,17% 35,00% 76,37%
Kassalikviditet 992,08% 112,66% 197,87% 98,68% 204,12% 876,94% 308,30% 647,43% 379,20% 184,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...