Visa allt om Terola Förvaltning AB
Visa allt om Terola Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-08
Nettoomsättning 365 0 0 150 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 328 -52 -210 -49 -23 -74 -41 -25 -49 -59
Resultat efter finansnetto -2 761 -20 -569 265 -232 -337 1 311 -990 374 276
Årets resultat -2 761 -20 -569 265 -232 -212 1 114 -942 286 276
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 359 9 370 9 280 9 468 8 219 8 360 8 626 7 361 8 512 7 530
Omsättningstillgångar 59 358 374 490 277 427 338 278 116 391
Tillgångar 6 417 9 728 9 654 9 958 8 496 8 787 8 964 7 639 8 628 7 920
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 088 4 849 4 869 5 439 5 173 5 405 5 617 4 503 5 446 4 080
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 129 0 48 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 006 3 893 4 019 4 018 2 633 2 630 2 530 2 550 2 580 2 675
Kortfristiga skulder 323 985 766 501 689 751 687 586 555 1 165
Skulder och eget kapital 6 417 9 728 9 654 9 958 8 496 8 787 8 964 7 639 8 628 7 920
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 365 0 0 150 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 328 -52 -210 -49 -23 -74 -41 -25 -49 -59
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,80% -% -% 3,18% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 101,92% -% -% 211,33% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -72,33% -% -% -7,33% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 32,54% 49,85% 50,44% 54,62% 60,89% 61,51% 63,70% 58,95% 63,52% 51,52%
Kassalikviditet 18,27% 36,35% 48,83% 97,80% 40,20% 56,86% 49,20% 47,44% 20,90% 33,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...