Visa allt om SMT Business Partners AB
Visa allt om SMT Business Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 369 0 0 0 0 0 0 0 584 1 593
Övrig omsättning - - 1 540 3 208 - 18 24 - 80 -
Rörelseresultat (EBIT) -58 -164 1 540 1 289 -40 -197 -341 -320 -301 560
Resultat efter finansnetto 139 -173 1 685 2 084 -39 -197 -115 -316 -294 560
Årets resultat 139 -173 1 727 1 894 -39 -155 -134 -303 -326 545
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 63 213 283 288
Omsättningstillgångar 473 516 2 208 1 188 2 228 2 282 2 384 2 380 2 757 2 988
Tillgångar 473 516 2 208 1 188 2 228 2 282 2 446 2 592 3 039 3 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 412 429 1 884 893 -1 001 -962 -807 -673 -371 -45
Obeskattade reserver 0 0 0 106 0 0 25 25 41 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 87 324 113 3 229 3 244 3 229 3 241 3 368 3 308
Skulder och eget kapital 473 516 2 208 1 188 2 228 2 282 2 446 2 592 3 039 3 276
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 15 0 30 58
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 106 21 - 0 14 0 0 0 2 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 7 111 111 4 0 9 9 26 53
Utdelning till aktieägare 60 156 155 586 0 0 0 0 0 0
Omsättning 369 0 1 540 3 208 0 18 24 0 664 1 593
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 1 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 369 - - - - - - - 584 1 593
Personalkostnader per anställd (tkr) 170 33 - - 18 - 23 - 60 134
Rörelseresultat, EBITDA -58 -164 1 540 1 289 -40 -197 -341 -272 -255 691
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -63,34% -%
Du Pont-modellen 31,50% -% -% -% -% -% -% -% -9,64% 17,09%
Vinstmarginal 40,38% -% -% -% -% -% -% -% -50,17% 35,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% 59,76% 91,09%
Rörelsekapital/omsättning 111,92% -% -% -% -% -% -% -% -104,62% -20,09%
Soliditet 87,10% 83,14% 85,33% 81,74% -44,93% -42,16% -32,24% -25,27% -11,24% -1,11%
Kassalikviditet 788,33% 593,10% 681,48% 1 051,33% 69,00% 70,35% 73,83% 73,43% 81,86% 90,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...