Visa allt om TPA i Mellbystrand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 25 69
Övrig omsättning - - - - - - - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -9 -1 460 -117 -33 -31 -10 7 -1 33
Resultat efter finansnetto 33 1 184 -1 459 1 276 1 414 -98 -97 -271 -225 -145
Årets resultat 601 1 336 -1 459 1 325 1 414 -80 -730 -353 -121 -145
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 458 7 458 7 408 7 408 6 808 6 808 7 853 6 370 6 370 4 000
Omsättningstillgångar 1 123 1 101 1 413 2 769 899 802 46 43 63 47
Tillgångar 8 582 8 559 8 821 10 177 7 707 7 610 7 899 6 413 6 433 4 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 533 2 932 1 596 3 055 1 590 1 176 3 081 879 327 183
Obeskattade reserver 295 1 035 1 225 1 225 1 225 1 225 1 225 333 114 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 550 4 550 5 986 5 756 3 279 3 229 1 600 3 997 4 927 2 970
Kortfristiga skulder 204 42 13 141 1 613 1 980 1 993 1 204 1 064 781
Skulder och eget kapital 8 582 8 559 8 821 10 177 7 707 7 610 7 899 6 413 6 433 4 047
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 2 000 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 8 25 69
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -9 -1 460 -117 -33 -31 -10 7 -1 33
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -63,77% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -0,02% 0,84%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -4,00% 49,28%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -4 004,00% -1 063,77%
Soliditet 43,85% 43,69% 28,93% 38,89% 32,34% 27,32% 50,43% 17,45% 6,36% 6,55%
Kassalikviditet 550,49% 2 621,43% 10 869,23% 1 963,83% 55,73% 40,51% 2,31% 3,57% 5,92% 6,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...