Visa allt om Margareta Sundquist Tietze AB
Visa allt om Margareta Sundquist Tietze AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 425 1 410 1 414 1 902 2 066 2 151 2 170 2 089 1 894 1 889
Övrig omsättning 5 - - - - - - - - 18
Rörelseresultat (EBIT) 21 13 -16 67 -8 -37 -52 62 109 57
Resultat efter finansnetto 21 13 -16 68 -6 -36 -52 62 108 55
Årets resultat 10 5 -16 49 -6 -36 -4 39 53 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 17 31 46 60
Omsättningstillgångar 388 370 379 532 505 533 545 584 509 595
Tillgångar 388 370 379 532 505 537 562 615 555 655
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 254 243 238 254 205 211 247 251 212 229
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 51 51 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 9 9 23 38 76
Kortfristiga skulder 134 127 140 278 300 317 306 289 254 330
Skulder och eget kapital 388 370 379 532 505 537 562 615 555 655
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 637 648 634 473 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 696 696 649 918 1 078 476 435 336 342 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 262 256 252 344 374 347 326 352 289 293
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 430 1 410 1 414 1 902 2 066 2 151 2 170 2 089 1 894 1 907
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 713 705 707 634 517 538 543 522 631 630
Personalkostnader per anställd (tkr) 497 484 465 428 377 372 359 338 380 394
Rörelseresultat, EBITDA 21 13 -16 67 -4 -24 -39 78 143 95
Nettoomsättningförändring 1,06% -0,28% -25,66% -7,94% -3,95% -0,88% 3,88% 10,30% 0,26% -%
Du Pont-modellen 5,41% 3,51% -4,22% 12,78% -1,19% -6,89% -9,25% 10,08% 19,64% 8,70%
Vinstmarginal 1,47% 0,92% -1,13% 3,58% -0,29% -1,72% -2,40% 2,97% 5,76% 3,02%
Bruttovinstmarginal 85,75% 86,60% 81,97% 85,17% 85,53% 81,54% 77,56% 83,05% 81,89% 81,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,82% 17,23% 16,90% 13,35% 9,92% 10,04% 11,01% 14,12% 13,46% 14,03%
Soliditet 65,46% 65,68% 62,80% 47,74% 40,59% 39,29% 43,95% 46,78% 44,81% 37,27%
Kassalikviditet 204,48% 210,24% 179,29% 117,63% 101,00% 109,78% 107,84% 98,27% 96,46% 107,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...