Visa allt om Gamla Zinken AB
Visa allt om Gamla Zinken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 288 264 201 204 220 179 186 208 204 186
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 98 111 78 101 110 82 95 116 94 82
Resultat efter finansnetto 25 50 13 17 34 8 19 24 5 6
Årets resultat 19 30 10 19 19 6 7 17 4 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 131 1 223 1 227 1 298 1 369 1 440 1 511 1 582 1 653 1 724
Omsättningstillgångar 347 356 385 138 98 90 90 73 75 78
Tillgångar 1 478 1 579 1 612 1 436 1 467 1 530 1 601 1 655 1 728 1 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 237 206 196 177 158 152 145 128 124
Obeskattade reserver 12 12 0 0 8 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 178 1 299 1 379 1 201 1 256 1 360 1 426 1 489 1 586 1 661
Kortfristiga skulder 32 32 26 39 26 12 23 21 14 17
Skulder och eget kapital 1 478 1 579 1 612 1 436 1 467 1 530 1 601 1 655 1 728 1 802
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 288 264 201 204 220 179 186 208 204 186
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 190 199 149 172 181 153 166 187 165 157
Nettoomsättningförändring 9,09% 31,34% -1,47% -7,27% 22,91% -3,76% -10,58% 1,96% 9,68% -%
Du Pont-modellen 6,63% 7,03% 4,84% 7,03% 7,50% 5,36% 5,93% 7,07% 5,50% 4,55%
Vinstmarginal 34,03% 42,05% 38,81% 49,51% 50,00% 45,81% 51,08% 56,25% 46,57% 44,09%
Bruttovinstmarginal 98,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 109,38% 122,73% 178,61% 48,53% 32,73% 43,58% 36,02% 25,00% 29,90% 32,80%
Soliditet 17,89% 15,60% 12,78% 13,65% 12,47% 10,33% 9,49% 8,76% 7,41% 6,88%
Kassalikviditet 1 003,12% 1 015,62% 1 307,69% 353,85% 376,92% 750,00% 391,30% 347,62% 535,71% 458,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...