Visa allt om Ro Svets & Rep AB
Visa allt om Ro Svets & Rep AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 983 20 014 23 850 22 937 21 669 17 595 12 887 11 815 11 533 8 664
Övrig omsättning 76 1 050 620 - 25 37 - - 231 258
Rörelseresultat (EBIT) 15 194 4 026 3 923 4 579 2 738 328 1 100 1 757 1 329
Resultat efter finansnetto -453 6 877 3 773 3 778 4 424 2 557 197 954 1 634 1 241
Årets resultat 66 6 934 1 677 2 197 2 098 1 334 205 622 690 776
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 676 29 322 16 287 12 253 10 227 6 807 4 851 4 532 5 110 4 591
Omsättningstillgångar 10 642 10 414 9 965 8 497 7 172 6 023 4 267 3 718 2 847 2 222
Tillgångar 37 318 39 736 26 252 20 750 17 399 12 831 9 119 8 250 7 958 6 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 038 14 972 8 038 6 361 4 665 2 567 1 233 1 627 2 005 2 015
Obeskattade reserver 5 996 6 561 6 639 5 048 4 327 2 781 2 063 2 162 2 085 1 428
Avsättningar (tkr) 555 527 495 570 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 360 13 462 5 243 985 1 445 1 100 514 788 1 061 974
Kortfristiga skulder 4 369 4 216 5 836 7 786 6 963 6 382 5 309 3 673 2 806 2 396
Skulder och eget kapital 37 318 39 736 26 252 20 750 17 399 12 831 9 119 8 250 7 958 6 813
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 511 509 505 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 211 209 200 140
Löner till övriga anställda 6 554 8 016 6 961 7 640 6 851 4 923 4 121 3 877 3 351 2 305
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 -
Sociala kostnader 2 531 2 856 2 448 3 089 2 270 2 451 1 977 1 601 1 433 1 083
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 600 1 000 700
Omsättning 19 059 21 064 24 470 22 937 21 694 17 632 12 887 11 815 11 764 8 922
Nyckeltal
Antal anställda 17 20 18 18 16 12 12 12 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 117 1 001 1 325 1 274 1 354 1 466 1 074 985 961 963
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 547 514 574 546 589 556 497 442 430
Rörelseresultat, EBITDA 3 039 2 787 6 495 5 898 6 103 3 805 1 125 1 887 2 422 2 002
Nettoomsättningförändring -5,15% -16,08% 3,98% 5,85% 23,15% 36,53% 9,07% 2,45% 33,11% -%
Du Pont-modellen 0,05% 18,58% 15,40% 19,09% 26,52% 21,34% 3,60% 13,39% 22,17% 19,54%
Vinstmarginal 0,11% 36,89% 16,95% 17,27% 21,29% 15,56% 2,55% 9,35% 15,30% 15,36%
Bruttovinstmarginal 88,38% 88,65% 81,98% 87,54% 83,07% 77,32% 78,74% 84,49% 84,27% 82,73%
Rörelsekapital/omsättning 33,05% 30,97% 17,31% 3,10% 0,96% -2,04% -8,09% 0,38% 0,36% -2,01%
Soliditet 52,83% 50,56% 50,34% 48,58% 45,14% 35,98% 30,19% 38,59% 44,06% 44,67%
Kassalikviditet 243,58% 247,01% 170,75% 109,13% 103,00% 94,37% 80,37% 101,23% 101,46% 92,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...