Visa allt om R1 Juristbyrå Aktiebolag
Visa allt om R1 Juristbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 319 2 188 1 939 1 949 2 190 2 546 2 974 2 543 2 405 2 568
Övrig omsättning - - - 4 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 463 517 336 181 -114 -75 -18 33 92 123
Resultat efter finansnetto 462 517 336 179 -116 -40 -21 40 86 119
Årets resultat 359 402 260 161 -116 -40 186 26 52 77
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 31 42 42 44 74 112 142 70 70
Omsättningstillgångar 1 535 3 536 1 811 1 684 420 581 5 244 993 1 000 993
Tillgångar 1 556 3 567 1 853 1 726 464 655 5 357 1 135 1 070 1 064
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 627 668 415 155 -5 111 471 285 258 206
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 280 286 286
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 929 2 899 1 437 1 571 470 545 4 886 570 526 571
Skulder och eget kapital 1 556 3 567 1 853 1 726 464 655 5 357 1 135 1 070 1 064
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 420 453 437 392
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 829 754 775 1 085 1 312 1 060 776 642 792
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 252 214 313 423 496 595 472 474 481
Utdelning till aktieägare 370 400 150 0 0 0 320 0 0 0
Omsättning 2 319 2 188 1 939 1 953 2 191 2 546 2 974 2 543 2 405 2 568
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 160 1 094 970 975 730 849 744 848 802 856
Personalkostnader per anställd (tkr) 557 560 499 555 521 618 543 602 548 583
Rörelseresultat, EBITDA 473 528 364 208 -87 -38 24 64 122 157
Nettoomsättningförändring 5,99% 12,84% -0,51% -11,00% -13,98% -14,39% 16,95% 5,74% -6,35% -%
Du Pont-modellen 29,82% 14,49% 18,13% 10,54% -24,35% -5,80% -0,32% 3,70% 8,69% 11,56%
Vinstmarginal 20,01% 23,63% 17,33% 9,34% -5,16% -1,49% -0,57% 1,65% 3,87% 4,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,13% 29,11% 19,29% 5,80% -2,28% 1,41% 12,04% 16,63% 19,71% 16,43%
Soliditet 40,30% 18,73% 22,40% 8,98% -1,08% 16,95% 8,79% 43,29% 43,36% 38,71%
Kassalikviditet 165,23% 121,97% 126,03% 107,19% 89,36% 106,61% 107,33% 174,21% 190,11% 173,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...