Visa allt om R1 Juristbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 188 1 939 1 949 2 190 2 546 2 974 2 543 2 405 2 568 2 721
Övrig omsättning - - 4 1 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 517 336 181 -114 -75 -18 33 92 123 408
Resultat efter finansnetto 517 336 179 -116 -40 -21 40 86 119 408
Årets resultat 402 260 161 -116 -40 186 26 52 77 217
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 42 42 44 74 112 142 70 70 99
Omsättningstillgångar 3 536 1 811 1 684 420 581 5 244 993 1 000 993 1 162
Tillgångar 3 567 1 853 1 726 464 655 5 357 1 135 1 070 1 064 1 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 668 415 155 -5 111 471 285 258 206 329
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 280 286 286 286
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 899 1 437 1 571 470 545 4 886 570 526 571 646
Skulder och eget kapital 3 567 1 853 1 726 464 655 5 357 1 135 1 070 1 064 1 261
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 420 453 437 392 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 829 754 775 1 085 1 312 1 060 776 642 792 726
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 252 214 313 423 496 595 472 474 481 433
Utdelning till aktieägare 400 150 0 0 0 320 0 0 0 200
Omsättning 2 188 1 939 1 953 2 191 2 546 2 974 2 543 2 405 2 568 2 721
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 094 970 975 730 849 744 848 802 856 907
Personalkostnader per anställd (tkr) 560 499 555 521 618 543 602 548 583 549
Rörelseresultat, EBITDA 528 364 208 -87 -38 24 64 122 157 435
Nettoomsättningförändring 12,84% -0,51% -11,00% -13,98% -14,39% 16,95% 5,74% -6,35% -5,62% -%
Du Pont-modellen 14,49% 18,13% 10,54% -24,35% -5,80% -0,32% 3,70% 8,69% 11,56% 32,59%
Vinstmarginal 23,63% 17,33% 9,34% -5,16% -1,49% -0,57% 1,65% 3,87% 4,79% 15,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,11% 19,29% 5,80% -2,28% 1,41% 12,04% 16,63% 19,71% 16,43% 18,96%
Soliditet 18,73% 22,40% 8,98% -1,08% 16,95% 8,79% 43,29% 43,36% 38,71% 42,42%
Kassalikviditet 121,97% 126,03% 107,19% 89,36% 106,61% 107,33% 174,21% 190,11% 173,91% 179,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...