Visa allt om Göteborgstraktörerna AB
Visa allt om Göteborgstraktörerna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 865 8 098 7 203 7 542 9 470 6 532 5 035 3 675 3 157 2 451
Övrig omsättning 244 162 165 1 398 254 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 201 68 144 927 40 -116 -123 -488 -50 -467
Resultat efter finansnetto 132 -5 63 844 -89 -199 -211 -579 -124 -518
Årets resultat 132 -5 63 844 -89 -199 -211 -579 -124 -518
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 41 82 245 403 560 798 1 117 696 895
Omsättningstillgångar 1 728 1 433 1 499 1 811 1 506 1 416 890 617 896 556
Tillgångar 1 740 1 474 1 582 2 056 1 909 1 976 1 688 1 734 1 592 1 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 -111 -105 -168 -1 012 -923 -723 -512 67 56
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 272 356 529 592 1 105 692 1 090 1 309 884 935
Kortfristiga skulder 1 446 1 229 1 158 1 632 1 816 2 207 1 322 937 642 460
Skulder och eget kapital 1 740 1 474 1 582 2 056 1 909 1 976 1 688 1 734 1 592 1 451
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 148 0 324 114 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 2 892 2 657 2 244 2 555 2 763 1 536 1 218 623 509 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 840 759 656 649 686 402 320 295 203 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 109 8 260 7 368 8 940 9 724 6 532 5 035 3 675 3 157 2 451
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 13 12 14 12 8 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 887 810 554 629 676 544 629 613 526 490
Personalkostnader per anställd (tkr) 377 349 228 253 251 176 195 212 141 158
Rörelseresultat, EBITDA 231 109 306 1 100 226 233 228 -249 193 -234
Nettoomsättningförändring 9,47% 12,43% -4,49% -20,36% 44,98% 29,73% 37,01% 16,41% 28,80% -%
Du Pont-modellen 11,55% 4,61% 9,10% 45,14% 2,10% -5,87% -7,23% -28,14% -3,08% -32,18%
Vinstmarginal 2,27% 0,84% 2,00% 12,30% 0,42% -1,78% -2,42% -13,28% -1,55% -19,05%
Bruttovinstmarginal 64,34% 66,04% 63,71% 60,61% 57,94% 59,00% 57,16% 49,82% 53,72% 49,33%
Rörelsekapital/omsättning 3,18% 2,52% 4,73% 2,37% -3,27% -12,11% -8,58% -8,71% 8,05% 3,92%
Soliditet 1,26% -7,53% -6,64% -8,17% -53,01% -46,71% -42,83% -29,53% 4,21% 3,86%
Kassalikviditet 105,88% 102,85% 114,85% 98,65% 72,30% 57,95% 61,72% 58,27% 132,24% 110,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...