Visa allt om Magnus & Patriks El & Tele AB
Visa allt om Magnus & Patriks El & Tele AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 817 3 841 5 059 5 049 5 522 4 291 3 434 3 499 3 289 3 085
Övrig omsättning 1 72 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 452 107 573 519 981 589 379 303 532 409
Resultat efter finansnetto 455 111 588 540 1 004 603 380 304 542 411
Årets resultat 353 285 553 285 553 447 275 217 389 305
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 53 82 110 20 28 15 33 61 95
Omsättningstillgångar 2 306 2 273 2 611 2 397 2 301 1 691 1 306 1 351 1 427 1 104
Tillgångar 2 423 2 327 2 693 2 507 2 321 1 719 1 321 1 384 1 488 1 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 941 1 838 1 803 1 500 1 465 1 162 965 940 958 744
Obeskattade reserver 9 9 269 396 252 2 11 11 22 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 473 479 621 612 604 555 345 433 508 429
Skulder och eget kapital 2 423 2 327 2 693 2 507 2 321 1 719 1 321 1 384 1 488 1 199
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 899 977 781 794 744 774 668 632
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 720 1 597 1 050 874 799 621 515 326 233 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 713 608 722 692 624 578 496 465 375 317
Utdelning till aktieägare 250 250 250 250 250 250 250 250 235 175
Omsättning 4 818 3 913 5 059 5 049 5 522 4 291 3 434 3 499 3 289 3 085
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 6 5 5 5 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 963 768 843 842 1 104 858 687 875 1 096 1 028
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 426 431 411 426 383 331 380 426 376
Rörelseresultat, EBITDA 488 136 602 538 989 609 396 331 566 461
Nettoomsättningförändring 25,41% -24,08% 0,20% -8,57% 28,69% 24,96% -1,86% 6,38% 6,61% -%
Du Pont-modellen 18,74% 4,81% 21,95% 21,58% 43,30% 35,08% 28,84% 22,54% 36,76% 34,53%
Vinstmarginal 9,42% 2,92% 11,68% 10,71% 18,20% 14,05% 11,09% 8,92% 16,63% 13,42%
Bruttovinstmarginal 74,34% 74,41% 76,77% 73,80% 69,97% 73,01% 75,13% 100,00% 68,41% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,05% 46,71% 39,34% 35,35% 30,73% 26,47% 27,98% 26,24% 27,94% 21,88%
Soliditet 80,40% 79,29% 74,74% 71,47% 71,12% 67,68% 73,66% 68,49% 65,45% 63,67%
Kassalikviditet 465,75% 457,20% 410,14% 380,39% 372,02% 296,94% 361,74% 302,77% 268,11% 242,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...