Visa allt om Magnus Falk Entreprenad AB
Visa allt om Magnus Falk Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 252 14 415 15 597 14 487 13 856 12 511 11 338 9 860 7 385 7 419
Övrig omsättning - 11 100 - - 53 - - - 30
Rörelseresultat (EBIT) 1 450 1 226 2 332 1 395 1 662 1 628 1 174 1 172 514 910
Resultat efter finansnetto 1 307 1 253 2 275 1 463 1 727 2 163 1 720 1 217 526 1 167
Årets resultat 670 688 1 275 820 1 268 1 553 1 483 653 367 898
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 871 2 990 2 826 2 848 2 230 1 521 1 595 1 612 1 190 679
Omsättningstillgångar 7 519 7 371 7 097 6 227 7 021 6 680 5 273 3 181 2 622 2 882
Tillgångar 10 390 10 360 9 923 9 075 9 252 8 200 6 868 4 793 3 813 3 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 423 6 554 6 866 6 391 6 571 5 427 3 999 2 642 2 080 1 832
Obeskattade reserver 1 802 1 411 1 061 454 112 117 69 373 78 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 13 67 109 150
Kortfristiga skulder 2 165 2 396 1 997 2 230 2 569 2 655 2 786 1 711 1 547 1 505
Skulder och eget kapital 10 390 10 360 9 923 9 075 9 252 8 200 6 868 4 793 3 813 3 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 693 657 579 547 441
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 4 452 4 788 4 829 4 708 4 563 3 101 2 614 2 164 1 959 1 710
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 1 645 1 716 1 709 1 712 1 601 1 281 1 220 1 047 1 018 798
Utdelning till aktieägare 1 000 800 1 000 800 1 000 125 125 126 90 120
Omsättning 14 252 14 426 15 697 14 487 13 856 12 564 11 338 9 860 7 385 7 449
Nyckeltal
Antal anställda 16 16 16 16 15 14 12 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 891 901 975 905 924 894 945 986 821 824
Personalkostnader per anställd (tkr) 392 418 424 407 417 363 373 385 400 332
Rörelseresultat, EBITDA 1 523 1 314 2 424 1 498 1 757 1 719 1 287 1 267 606 998
Nettoomsättningförändring -1,13% -7,58% 7,66% 4,55% 10,75% 10,35% 14,99% 33,51% -0,46% -%
Du Pont-modellen 13,96% 12,09% 23,78% 16,18% 18,75% 26,41% 25,12% 25,62% 14,42% 33,16%
Vinstmarginal 10,17% 8,69% 15,13% 10,13% 12,52% 17,31% 15,21% 12,45% 7,45% 15,92%
Bruttovinstmarginal 68,26% 68,59% 69,51% 67,73% 71,97% 68,29% 63,37% 65,93% 70,32% 68,32%
Rörelsekapital/omsättning 37,57% 34,51% 32,70% 27,59% 32,13% 32,17% 21,94% 14,91% 14,56% 18,56%
Soliditet 75,35% 73,89% 77,53% 74,11% 71,91% 67,23% 58,97% 60,73% 56,02% 52,92%
Kassalikviditet 345,40% 305,72% 353,03% 277,13% 271,43% 249,57% 187,69% 183,40% 166,00% 188,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...