Visa allt om Bernholm Konsult & Företagsservice AB
Visa allt om Bernholm Konsult & Företagsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 1 337 1 917 2 623 2 618 2 751
Övrig omsättning - 8 - 6 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 4 -4 -1 -36 -126 -135 -99 -54 249
Resultat efter finansnetto -5 4 -3 0 -35 -126 -133 -91 -55 249
Årets resultat -5 4 -3 0 -35 -126 -133 -64 5 135
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 16 23 33 22
Omsättningstillgångar 70 74 70 75 75 230 200 499 515 643
Tillgångar 70 74 70 75 75 230 217 523 548 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 63 59 62 62 71 107 239 304 336
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 30 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 11 11 13 13 158 109 283 215 237
Skulder och eget kapital 70 74 70 75 75 230 217 523 548 665
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 357 553 648 641 629
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 300 475 597 561 525
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 243 360 448 411 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 8 0 6 0 1 337 1 917 2 623 2 618 2 751
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 446 479 656 655 688
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 307 352 432 412 391
Rörelseresultat, EBITDA -5 4 -4 -1 -36 -110 -128 -89 -40 258
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -30,26% -26,92% 0,19% -4,83% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -54,78% -61,29% -17,21% -9,85% 37,44%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -9,42% -6,94% -3,43% -2,06% 9,05%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 96,71% 97,65% 93,25% 92,78% 96,84%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 5,39% 4,75% 8,23% 11,46% 14,76%
Soliditet 82,86% 85,14% 84,29% 82,67% 82,67% 30,87% 49,31% 45,70% 59,42% 60,49%
Kassalikviditet 636,36% 672,73% 636,36% 576,92% 576,92% 145,57% 173,39% 171,73% 234,42% 267,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...