Visa allt om Your Ocean AB
Visa allt om Your Ocean AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 545 2 954 2 658 2 511 2 308 1 973 1 442 1 900 1 400 1 712
Övrig omsättning 44 418 195 16 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 050 -5 742 -4 659 -4 688 -6 464 -6 199 -6 991 -6 088 -3 729 -3 275
Resultat efter finansnetto -4 203 -3 966 -3 503 -5 059 -4 311 -9 109 -6 050 -1 920 2 960 -2 408
Årets resultat -4 203 -3 966 -3 502 -5 053 -4 311 -9 110 -6 050 -1 926 2 764 -2 129
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 418 17 055 17 127 17 566 18 513 19 847 29 59 99 195
Omsättningstillgångar 538 162 365 301 806 322 24 551 24 929 23 634 18 244
Tillgångar 15 957 17 217 17 492 17 867 19 319 20 170 24 580 24 989 23 733 18 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 901 1 104 1 070 1 572 1 625 936 2 545 4 595 6 521 3 757
Obeskattade reserver 0 0 0 1 7 7 6 6 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 625 15 657 16 149 16 097 17 409 18 873 21 720 20 020 16 749 14 077
Kortfristiga skulder 430 455 273 197 278 354 308 367 463 605
Skulder och eget kapital 15 957 17 217 17 492 17 867 19 319 20 170 24 580 24 989 23 733 18 439
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 589 3 372 2 853 2 527 2 308 1 973 1 442 1 900 1 400 1 712
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 049 -5 739 -4 654 -4 677 -6 451 -6 187 -6 954 -6 049 -3 590 -3 135
Nettoomsättningförändring 20,01% 11,14% 5,85% 8,80% 16,98% 36,82% -24,11% 35,71% -18,22% -%
Du Pont-modellen -23,16% -22,99% -19,81% -24,15% -21,33% -28,42% -24,56% -7,68% 12,51% -8,93%
Vinstmarginal -104,23% -134,02% -130,40% -171,80% -178,55% -290,57% -418,72% -101,00% 212,07% -96,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,05% -9,92% 3,46% 4,14% 22,88% -1,62% 1 681,21% 1 292,74% 1 655,07% 1 030,32%
Soliditet 5,65% 6,41% 6,12% 8,80% 8,44% 4,67% 10,37% 18,41% 27,48% 20,38%
Kassalikviditet 125,12% 35,60% 133,70% 152,79% 289,93% 90,96% 7 971,10% 6 792,64% 5 104,54% 3 015,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...