Visa allt om Palk Holding AB
Visa allt om Palk Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -88 0 0 0 -1 0 0 0 -1
Resultat efter finansnetto 3 98 150 284 0 -1 0 0 350 458
Årets resultat 75 296 150 284 0 -1 0 0 350 458
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 0 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870 1 673
Omsättningstillgångar 2 250 2 870 2 2 2 2 2 2 153 303
Tillgångar 2 750 2 870 1 872 1 872 1 872 1 872 1 872 1 872 2 024 1 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 207 2 288 1 872 1 872 1 732 1 870 1 746 1 870 2 023 1 976
Obeskattade reserver 287 389 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 256 193 0 0 140 1 125 1 0 0
Skulder och eget kapital 2 750 2 870 1 872 1 872 1 872 1 872 1 872 1 872 2 024 1 976
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 139 186 124 152 303
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -41 -88 0 0 0 -1 0 0 0 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 88,39% 90,29% 100,00% 100,00% 92,52% 99,89% 93,27% 99,89% 99,95% 100,00%
Kassalikviditet 878,91% 1 487,05% -% -% 1,43% 200,00% 1,60% 200,00% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...