Visa allt om O & T Invest Aktiebolag
Visa allt om O & T Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 67 77 147 99 93 34 39 75 43 56
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 -28 68 12 13 -7 -7 36 2 11
Resultat efter finansnetto 84 -6 43 12 13 -7 -7 40 2 10
Årets resultat 67 -6 35 12 13 -7 -7 40 2 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 153 203 231 286 309 329 302 320 263 281
Omsättningstillgångar 283 164 141 107 65 36 74 99 116 96
Tillgångar 436 367 372 392 374 365 376 418 379 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 416 349 355 320 308 295 302 309 269 267
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 56 56 56 60 96 96 96
Kortfristiga skulder 20 18 17 16 9 14 14 13 13 13
Skulder och eget kapital 436 367 372 392 374 365 376 418 379 377
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 77 147 99 93 34 39 75 43 56
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -8 88 32 33 11 11 54 20 29
Nettoomsättningförändring -12,99% -47,62% 48,48% 6,45% 173,53% -12,82% -48,00% 74,42% -23,21% -%
Du Pont-modellen 19,27% -1,63% 18,55% 3,32% 3,74% -1,64% -1,60% 9,81% 0,53% 2,92%
Vinstmarginal 125,37% -7,79% 46,94% 13,13% 15,05% -17,65% -15,38% 54,67% 4,65% 19,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 392,54% 189,61% 84,35% 91,92% 60,22% 64,71% 153,85% 114,67% 239,53% 148,21%
Soliditet 95,41% 95,10% 95,43% 81,63% 82,35% 80,82% 80,32% 73,92% 70,98% 70,82%
Kassalikviditet 1 415,00% 911,11% 829,41% 668,75% 722,22% 257,14% 528,57% 761,54% 892,31% 738,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...