Visa allt om Framtids Utveckling i Sverige Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 988 276 264 264 0 0 269 264 264 118
Övrig omsättning 11 - - - 276 260 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -247 -494 33 -13 -3 -26 27 -255 7 79
Resultat efter finansnetto -116 -479 3 405 -958 -229 -217 -191 -609 -454 -274
Årets resultat -116 -2 879 3 571 -2 348 -229 -217 -191 -609 -454 -274
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 840 13 231 12 261 12 371 13 482 13 592 12 703 12 791 12 018 11 534
Omsättningstillgångar 1 814 1 217 1 011 592 1 220 968 238 321 1 397 230
Tillgångar 17 654 14 448 13 272 12 964 14 702 14 559 12 940 13 111 13 415 11 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 571 3 687 6 565 2 994 5 341 5 342 5 389 4 789 5 289 1 657
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 077 8 337 6 216 5 734 5 050 5 250 5 400 5 650 5 627 6 600
Kortfristiga skulder 2 006 2 424 491 4 236 4 310 3 967 2 150 2 672 2 500 3 507
Skulder och eget kapital 17 654 14 448 13 272 12 964 14 702 14 559 12 940 13 111 13 415 11 763
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Omsättning 1 999 276 264 264 276 260 269 264 264 118
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -136 -384 143 97 107 84 137 -145 109 79
Nettoomsättningförändring 620,29% 4,55% 0,00% -% -% -100,00% 1,89% 0,00% 123,73% -%
Du Pont-modellen 0,28% 1,29% 27,15% -4,16% -% -% 0,21% -1,91% 0,05% 0,67%
Vinstmarginal 2,46% 67,75% 1 365,15% -204,17% -% -% 10,04% -95,08% 2,65% 66,95%
Bruttovinstmarginal 3,17% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,66% -437,32% 196,97% -1 380,30% -% -% -710,78% -890,53% -417,80% -2 777,12%
Soliditet 20,23% 25,52% 49,47% 23,09% 36,33% 36,69% 41,65% 36,53% 39,43% 14,09%
Kassalikviditet 79,21% 50,21% 205,91% 13,98% 28,31% 24,40% 11,07% 12,01% 55,88% 6,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...