Visa allt om Comfortzone AB
Visa allt om Comfortzone AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 45 670 21 816 24 902 21 389 34 955 34 247 22 525 22 349 14 214 10 280
Övrig omsättning 72 286 1 836 3 621 923 47 112 333 - 15
Rörelseresultat (EBIT) 544 -5 156 -3 745 -1 352 626 1 445 -2 223 -3 275 -973 32
Resultat efter finansnetto 70 -5 675 -4 304 -1 809 514 1 314 -2 457 -3 437 -968 -47
Årets resultat 70 -5 675 -4 304 -1 809 514 1 314 -2 457 -3 434 -968 -47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 901 6 799 7 947 6 966 3 438 1 460 1 907 2 307 849 931
Omsättningstillgångar 9 464 5 881 7 196 7 083 7 188 6 057 5 098 5 712 3 465 1 940
Tillgångar 15 364 12 680 15 143 14 048 10 626 7 517 7 005 8 019 4 315 2 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 074 2 003 2 141 2 132 2 241 1 727 413 -630 205 174
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 277 664 500 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 960 3 375 5 889 3 071 2 771 914 2 275 2 661 495 216
Kortfristiga skulder 9 055 6 637 6 615 8 845 5 614 4 876 4 318 5 988 3 616 2 482
Skulder och eget kapital 15 364 12 680 15 143 14 048 10 626 7 517 7 005 8 019 4 315 2 871
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 339 1 255 740 745 936 827 1 953 1 254 519 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 131 2 627 3 378 3 426 3 629 2 859 1 387 1 047 474 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 2 018 1 440 1 588 1 653 1 817 1 501 1 337 950 457 242
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 45 742 22 102 26 738 25 010 35 878 34 294 22 637 22 682 14 214 10 295
Nyckeltal
Antal anställda 14 9 10 8 10 9 9 9 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 262 2 424 2 490 2 674 3 496 3 805 2 503 2 483 7 107 5 140
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 613 583 757 659 606 539 369 755 492
Rörelseresultat, EBITDA 1 558 -3 995 -2 713 -738 1 115 1 932 -1 800 -2 903 -826 170
Nettoomsättningförändring 109,34% -12,39% 16,42% -38,81% 2,07% 52,04% 0,79% 57,23% 38,27% -%
Du Pont-modellen 3,72% -40,43% -24,28% -9,35% 6,63% 19,93% -30,61% -40,79% -22,13% 1,15%
Vinstmarginal 1,25% -23,50% -14,76% -6,14% 2,02% 4,37% -9,52% -14,64% -6,72% 0,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 26,83% 28,62% 28,94% 33,26% 100,00% 29,42% 13,28% 15,60% 20,10%
Rörelsekapital/omsättning 0,90% -3,47% 2,33% -8,24% 4,50% 3,45% 3,46% -1,23% -1,06% -5,27%
Soliditet 13,50% 15,80% 14,14% 15,18% 21,09% 22,97% 5,90% -7,86% 4,75% 6,06%
Kassalikviditet 48,77% 43,03% 59,23% 32,03% 73,82% 66,98% 86,52% 73,71% 84,10% 74,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...