Visa allt om Solvalla Schakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 - - 0 1 625 1 095 2 139 4 528 3 724 4 508
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 - - -2 0 -48 3 12 60 13
Resultat efter finansnetto -17 - - -2 0 -48 4 11 59 12
Årets resultat -17 - - -2 0 -48 3 8 48 8
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 - - 80 0 0 0 0 0 12
Omsättningstillgångar 263 - - 135 125 275 369 462 600 649
Tillgångar 287 - - 215 125 275 369 462 600 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 - - 113 115 115 163 178 169 121
Obeskattade reserver 0 - - 0 0 0 0 0 0 9
Avsättningar (tkr) 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 192 - - 102 10 160 206 285 431 530
Skulder och eget kapital 287 - - 215 125 275 369 462 600 661
Löner & utdelning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 - - 0 0 0 0 18 0 0
Omsättning 0 - - 0 1 625 1 095 2 139 4 528 3 724 4 508
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 - - -2 0 -48 3 12 72 33
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 48,40% -48,81% -52,76% 21,59% -17,39% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 0,00% -17,45% 1,08% 2,60% 10,00% 1,97%
Vinstmarginal -% -% -% -% 0,00% -4,38% 0,19% 0,27% 1,61% 0,29%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 27,94% 23,84% 32,30% 29,04% 27,09% 21,89%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 7,08% 10,50% 7,62% 3,91% 4,54% 2,64%
Soliditet 32,75% -% -% 52,56% 92,00% 41,82% 44,17% 38,53% 28,17% 19,29%
Kassalikviditet 136,98% -% -% 132,35% 1 250,00% 110,62% 144,17% 113,68% 116,47% 103,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...