Visa allt om Solvalla Schakt AB
Visa allt om Solvalla Schakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 * 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 - - 0 1 625 1 095 2 139 4 528 3 724
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -17 - - -2 0 -48 3 12 60
Resultat efter finansnetto -17 -17 - - -2 0 -48 4 11 59
Årets resultat -17 -17 - - -2 0 -48 3 8 48
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 * 2013-04 * 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 23 - - 80 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 258 263 - - 135 125 275 369 462 600
Tillgångar 265 287 - - 215 125 275 369 462 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 94 - - 113 115 115 163 178 169
Obeskattade reserver 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 188 192 - - 102 10 160 206 285 431
Skulder och eget kapital 265 287 - - 215 125 275 369 462 600
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 - - 0 0 0 0 18 0
Omsättning 0 0 - - 0 1 625 1 095 2 139 4 528 3 724
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 - - -2 0 -48 3 12 72
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 48,40% -48,81% -52,76% 21,59% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 0,00% -17,45% 1,08% 2,60% 10,00%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 0,00% -4,38% 0,19% 0,27% 1,61%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 27,94% 23,84% 32,30% 29,04% 27,09%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 7,08% 10,50% 7,62% 3,91% 4,54%
Soliditet 29,06% 32,75% -% -% 52,56% 92,00% 41,82% 44,17% 38,53% 28,17%
Kassalikviditet 137,23% 136,98% -% -% 132,35% 1 250,00% 110,62% 144,17% 113,68% 116,47%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-04: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-04: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...