Visa allt om Ploppen of Sweden AB
Visa allt om Ploppen of Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2005-12
Nettoomsättning 472 0 1 318 18 070 410 72 122 125 5 2 294
Övrig omsättning - - 300 - - 40 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 -662 394 286 99 -48 34 -25 -145 122
Resultat efter finansnetto 3 006 1 839 420 1 285 99 -50 35 -24 -146 116
Årets resultat 3 006 2 009 250 1 153 73 -50 35 -24 -75 54
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 556 1 471 1 520 1 400 1 400 0 18 38 81 146
Omsättningstillgångar 4 614 2 631 827 2 986 567 151 229 218 84 550
Tillgångar 6 170 4 102 2 348 4 386 1 967 151 246 256 164 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 622 2 616 607 1 337 184 110 160 126 150 190
Obeskattade reserver 0 0 165 70 0 0 0 0 0 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 328 1 486 1 576 2 979 1 783 40 86 131 15 456
Skulder och eget kapital 6 170 4 102 2 348 4 386 1 967 151 246 256 164 696
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 309
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 118 293 - 0 0 0 0 0 0 401
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 92 - 0 0 0 0 0 0 269
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 472 0 1 618 18 070 410 112 122 125 5 2 294
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 0 0 0 - 0 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 236 - - - - - - - - 765
Personalkostnader per anställd (tkr) 78 396 - - - - - - - 345
Rörelseresultat, EBITDA 5 -662 394 286 99 -30 55 17 -95 158
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -92,71% 4 307,32% 469,44% -40,98% -2,40% 2 400,00% -% -%
Du Pont-modellen 48,72% -% 17,89% 29,32% 5,03% -31,79% 14,23% -9,38% -88,41% 17,53%
Vinstmarginal 636,86% -% 31,87% 7,12% 24,15% -66,67% 28,69% -19,20% -2 900,00% 5,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 46,89% 2,25% 41,95% 66,67% 100,00% 95,20% 100,00% 84,13%
Rörelsekapital/omsättning 696,19% -% -56,83% 0,04% -296,59% 154,17% 117,21% 69,60% 1 380,00% 4,10%
Soliditet 58,70% 63,77% 31,33% 31,66% 9,35% 72,85% 65,04% 49,22% 91,46% 32,47%
Kassalikviditet 347,44% 177,05% 52,47% 100,23% 31,80% 377,50% 266,28% 166,41% 560,00% 120,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...