Visa allt om PT Lantbruk i Brastad AB
Visa allt om PT Lantbruk i Brastad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 991 2 366 1 994 1 805 2 239 2 069 1 726 2 206 1 730 0
Övrig omsättning 462 428 598 562 682 460 440 493 386 -
Rörelseresultat (EBIT) 133 387 320 -63 524 528 -474 669 487 0
Resultat efter finansnetto 124 379 326 -58 526 528 -463 691 492 238
Årets resultat 95 207 191 3 298 433 -290 369 372 238
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 387 253 327 346 219 148 59 81 109 1 100
Omsättningstillgångar 2 431 2 620 2 488 2 179 2 305 2 012 1 727 2 279 2 114 0
Tillgångar 2 818 2 873 2 815 2 525 2 524 2 160 1 786 2 361 2 224 1 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 065 2 121 2 063 1 873 1 870 1 572 1 139 1 579 1 360 400
Obeskattade reserver 280 280 180 100 162 40 0 173 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 305 221 78 48 114 345 243 216 402 364
Kortfristiga skulder 167 252 493 504 379 203 405 393 462 336
Skulder och eget kapital 2 818 2 873 2 815 2 525 2 524 2 160 1 786 2 361 2 224 1 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 344 267 429 252 240 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 452 310 295 489 0 0 177 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 133 106 93 154 107 84 190 81 72 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 0 0 0 0 150 180 100
Omsättning 2 453 2 794 2 592 2 367 2 921 2 529 2 166 2 699 2 116 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 996 2 366 1 994 1 805 2 239 2 069 863 2 206 1 730 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 293 473 388 643 452 352 399 336 314 -
Rörelseresultat, EBITDA 201 463 396 2 605 579 -449 736 548 0
Nettoomsättningförändring -15,85% 18,66% 10,47% -19,38% 8,22% 19,87% -21,76% 27,51% -% -%
Du Pont-modellen 4,93% 13,71% 11,58% -2,26% 20,88% 24,49% -25,87% 29,35% 22,39% -%
Vinstmarginal 6,98% 16,65% 16,35% -3,16% 23,54% 25,57% -26,77% 31,41% 28,79% -%
Bruttovinstmarginal 55,80% 58,79% 37,41% 34,63% 53,73% 48,14% 43,57% 49,27% 57,11% -%
Rörelsekapital/omsättning 113,71% 100,08% 100,05% 92,80% 86,02% 87,43% 76,59% 85,49% 95,49% -%
Soliditet 81,03% 81,43% 78,27% 77,10% 78,82% 74,14% 63,77% 72,15% 61,15% 36,36%
Kassalikviditet 589,22% 496,43% 217,04% 179,96% 281,79% 400,99% 170,37% 320,61% 233,33% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...