Visa allt om Fiboka AB
Visa allt om Fiboka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 50 23 0 0 4 10 132 103 736 287
Övrig omsättning - - 25 - - - - 100 - -
Rörelseresultat (EBIT) -240 -147 -23 -6 -24 -58 -155 7 -74 -28
Resultat efter finansnetto -240 -146 -23 -6 -24 -58 -155 7 -74 -35
Årets resultat -240 -146 -23 -6 -24 -58 -155 7 -74 -35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 184 26 32 0 60 76 184 244 81
Omsättningstillgångar 35 22 51 83 105 63 196 87 10 13
Tillgångar 173 206 77 115 105 123 272 270 253 95
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 101 51 54 50 54 102 107 30 43
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 63 99 20 40 10 30 98 130 200 0
Kortfristiga skulder 10 6 6 21 45 39 72 33 24 52
Skulder och eget kapital 173 206 77 115 105 123 272 270 253 95
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 23 25 0 4 10 132 203 736 287
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -194 -108 -23 -6 -24 -44 -118 67 -36 -1
Nettoomsättningförändring 117,39% -% -% -100,00% -60,00% -92,42% 28,16% -86,01% 156,45% -%
Du Pont-modellen -138,73% -71,36% -% -% -22,86% -47,15% -56,99% 2,59% -29,25% -29,47%
Vinstmarginal -480,00% -639,13% -% -% -600,00% -580,00% -117,42% 6,80% -10,05% -9,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 99,03% 47,55% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,00% 69,57% -% -% 1 500,00% 240,00% 93,94% 52,43% -1,90% -13,59%
Soliditet 57,80% 49,03% 66,23% 46,96% 47,62% 43,90% 37,50% 39,63% 11,86% 45,26%
Kassalikviditet 350,00% 366,67% 850,00% 395,24% 233,33% 161,54% 272,22% 263,64% 41,67% 25,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...