Visa allt om Criterion Ekonomikonsult AB
Visa allt om Criterion Ekonomikonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -1 0 -5 -7 -14 -37 -87 -64 -62
Resultat efter finansnetto -2 9 0 -5 -7 -27 12 -133 -40 15
Årets resultat -2 9 0 -5 3 -17 32 -58 0 10
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 115 115 115 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 106 113 4 5 11 121 176 323 426 501
Tillgångar 106 113 119 120 126 121 176 323 426 501
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 109 100 101 106 103 141 108 226 315
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 10 20 40 115 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 4 19 19 20 8 16 175 84 28
Skulder och eget kapital 106 113 119 120 126 121 176 323 426 501
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 45 28 44
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 19 34 28 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 60 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 88
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 82 58 115
Rörelseresultat, EBITDA -2 -1 0 -5 -7 -14 -37 -87 -64 -62
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 2,99%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 17,05%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 537,50%
Soliditet 100,94% 96,46% 84,03% 84,17% 84,13% 91,21% 88,49% 42,35% 72,49% 85,58%
Kassalikviditet -% 2 825,00% 21,05% 26,32% 55,00% 1 512,50% 1 100,00% 184,57% 507,14% 1 789,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...