Visa allt om Delitalia AB
Visa allt om Delitalia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 039 2 897 2 698 2 726 2 619 2 572 2 417 2 458 2 371 2 370
Övrig omsättning - - 11 - - 21 2 - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 20 21 47 33 125 -69 79 -76 -93 185
Resultat efter finansnetto 20 20 47 33 125 -69 61 -75 -80 185
Årets resultat 15 15 37 26 125 -69 61 -75 -80 132
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 9 32 12 26 46 166 169 69
Omsättningstillgångar 452 458 415 397 499 352 450 277 345 671
Tillgångar 452 458 424 429 511 378 496 443 515 741
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 140 165 188 242 116 236 175 250 419
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 27 5 0 5 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 318 291 254 241 265 261 261 268 265 322
Skulder och eget kapital 452 458 424 429 511 378 496 443 515 741
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 481 490 411 420 352 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 016 975 860 826 234 304 279 396 445 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 389 372 334 323 289 302 272 258 288 234
Utdelning till aktieägare 15 22 40 60 80 0 50 0 0 89
Omsättning 3 039 2 897 2 709 2 726 2 619 2 593 2 419 2 458 2 373 2 370
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 013 966 899 909 873 857 806 819 790 790
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 458 407 391 340 374 329 372 370 300
Rörelseresultat, EBITDA 20 30 70 44 139 -51 104 -50 -69 209
Nettoomsättningförändring 4,90% 7,38% -1,03% 4,09% 1,83% 6,41% -1,67% 3,67% 0,04% -%
Du Pont-modellen 4,42% 4,59% 11,08% 7,69% 24,46% -18,25% 15,93% -16,93% -14,95% 24,97%
Vinstmarginal 0,66% 0,72% 1,74% 1,21% 4,77% -2,68% 3,27% -3,05% -3,25% 7,81%
Bruttovinstmarginal 63,61% 62,34% 63,53% 62,99% 62,43% 59,06% 60,45% 59,76% 61,07% 62,45%
Rörelsekapital/omsättning 4,41% 5,76% 5,97% 5,72% 8,93% 3,54% 7,82% 0,37% 3,37% 14,73%
Soliditet 29,42% 30,57% 38,92% 43,82% 47,36% 30,69% 47,58% 39,50% 48,54% 56,55%
Kassalikviditet 94,03% 102,41% 78,74% 86,72% 122,26% 60,54% 80,46% 32,84% 59,62% 160,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...