Visa allt om Invativa AB
Visa allt om Invativa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 716 17 115 0 0 0 13 438 9 994 7 415 6 160 4 086
Övrig omsättning 46 - - - - - 30 - - 276
Rörelseresultat (EBIT) 1 849 3 068 -36 -60 -156 3 692 3 243 1 117 228 199
Resultat efter finansnetto 1 931 3 086 4 732 3 484 3 270 3 596 3 237 1 149 238 199
Årets resultat 1 166 1 502 2 667 2 519 1 727 1 952 1 924 805 849 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 159 5 663 7 386 6 667 5 161 49 246 664 1 105 921
Omsättningstillgångar 4 991 6 346 822 176 959 8 584 7 713 3 330 2 565 1 048
Tillgångar 11 150 12 009 8 208 6 842 6 120 8 633 7 960 3 995 3 670 1 968
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 728 4 093 4 526 4 291 3 572 4 144 4 492 2 569 1 764 903
Obeskattade reserver 4 325 4 330 3 606 2 366 2 366 1 505 604 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 098 3 586 77 186 182 2 982 2 863 1 426 1 906 1 065
Skulder och eget kapital 11 150 12 009 8 208 6 842 6 120 8 633 7 960 3 995 3 670 1 968
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 720 439 924 825 895
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 900 6 531 0 0 0 3 863 2 962 2 377 1 966 938
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 789 2 973 0 0 4 1 748 1 233 1 319 1 114 739
Utdelning till aktieägare 1 000 0 1 500 0 1 800 2 300 2 300 0 0 0
Omsättning 15 762 17 115 0 0 0 13 438 10 024 7 415 6 160 4 362
Nyckeltal
Antal anställda 13 15 0 0 0 11 8 9 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 209 1 141 - - - 1 222 1 249 824 770 817
Personalkostnader per anställd (tkr) 693 663 - - - 607 594 522 493 520
Rörelseresultat, EBITDA 1 864 3 076 -36 -60 -156 3 834 3 411 1 272 688 752
Nettoomsättningförändring -8,17% -% -% -% -100,00% 34,46% 34,78% 20,37% 50,76% -%
Du Pont-modellen 17,34% 25,74% -% -% -% 43,01% 40,74% 28,79% 6,54% 10,16%
Vinstmarginal 12,30% 18,06% -% -% -% 27,63% 32,45% 15,51% 3,90% 4,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,05% 16,13% -% -% -% 41,69% 48,53% 25,68% 10,70% -0,42%
Soliditet 63,69% 62,21% 89,41% 88,20% 86,86% 60,85% 62,02% 64,31% 48,07% 45,88%
Kassalikviditet 161,10% 176,97% 1 067,53% 94,62% 526,92% 287,86% 269,40% 233,52% 134,58% 98,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...