Visa allt om Berzelii Begravningar AB
Visa allt om Berzelii Begravningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 478 7 258 9 279 8 650 11 131 11 503 9 103 10 553 5 748 3 691
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 218 -190 950 914 1 436 1 372 422 1 111 800 137
Resultat efter finansnetto 1 218 -186 970 940 1 480 1 380 448 1 129 804 137
Årets resultat 949 73 755 530 1 079 1 038 336 627 433 95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 388 395 233 330 139 131 178 250 37 32
Omsättningstillgångar 2 840 1 780 3 364 3 188 3 905 3 877 2 497 2 737 2 004 1 072
Tillgångar 3 228 2 175 3 597 3 519 4 042 4 008 2 675 2 987 2 041 1 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 768 819 1 646 1 791 2 162 1 982 944 1 358 820 467
Obeskattade reserver 420 420 700 700 480 480 545 555 302 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 040 936 1 251 1 028 1 401 1 545 1 186 1 074 919 534
Skulder och eget kapital 3 228 2 175 3 597 3 519 4 042 4 008 2 675 2 987 2 041 1 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 470 410 413 372 380 380 360 341 276 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 218 1 739 1 816 1 546 2 678 2 808 2 419 2 492 827 705
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 514 698 731 545 858 961 832 907 343 218
Utdelning till aktieägare 900 0 150 900 900 900 0 750 90 80
Omsättning 8 478 7 258 9 279 8 650 11 131 11 503 9 103 10 553 5 748 3 691
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 5 5 7 8 7 7 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 120 2 419 1 856 1 730 1 590 1 438 1 300 1 508 1 437 1 230
Personalkostnader per anställd (tkr) 578 996 617 531 586 539 541 551 372 310
Rörelseresultat, EBITDA 1 375 -39 1 048 1 017 1 551 1 475 506 1 196 819 165
Nettoomsättningförändring 16,81% -21,78% 7,27% -22,29% -3,23% 26,36% -13,74% 83,59% 55,73% -%
Du Pont-modellen 37,73% -8,60% 26,97% 26,74% 36,62% 34,43% 16,75% 37,80% 39,39% 12,50%
Vinstmarginal 14,37% -2,58% 10,45% 10,88% 13,30% 12,00% 4,92% 10,70% 13,99% 3,74%
Bruttovinstmarginal 51,95% 52,31% 52,31% 51,48% 59,67% 58,43% 58,29% 56,91% 52,26% 42,81%
Rörelsekapital/omsättning 21,23% 11,63% 22,77% 24,97% 22,50% 20,27% 14,40% 15,76% 18,88% 14,58%
Soliditet 64,92% 52,72% 60,94% 65,56% 62,24% 58,28% 50,31% 58,84% 50,83% 48,95%
Kassalikviditet 273,08% 190,17% 268,90% 310,12% 278,73% 250,94% 210,54% 254,84% 218,06% 200,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...