Visa allt om Anderssons Eldfast Aktiebolag
Visa allt om Anderssons Eldfast Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 090 2 225 3 359 2 758 3 657 2 675 2 944 3 484 2 496 2 568
Övrig omsättning 27 - - - - 51 40 - 45 35
Rörelseresultat (EBIT) 427 11 598 285 881 298 533 383 203 185
Resultat efter finansnetto 427 12 599 285 880 298 535 384 206 222
Årets resultat 340 95 461 205 477 219 313 234 112 112
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 155 277 346 414 303 358 259 320 385 557
Omsättningstillgångar 949 580 1 152 1 040 1 607 798 1 017 791 712 538
Tillgångar 1 104 858 1 497 1 454 1 911 1 156 1 276 1 111 1 097 1 095
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 460 215 603 342 607 350 441 358 234 232
Obeskattade reserver 365 375 490 490 490 270 290 204 164 152
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 278 267 404 622 814 536 544 548 698 711
Skulder och eget kapital 1 104 858 1 497 1 454 1 911 1 156 1 276 1 111 1 097 1 095
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 389 385 349 379 327 358
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 113 907 1 140 1 057 807 600 613 619 470 450
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 515 448 464 469 461 418 437 454 381 337
Utdelning till aktieägare 340 0 0 200 470 220 310 230 110 110
Omsättning 3 117 2 225 3 359 2 758 3 657 2 726 2 984 3 484 2 541 2 603
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 773 742 840 690 914 892 981 1 161 832 856
Personalkostnader per anställd (tkr) 418 466 414 392 427 479 481 502 402 395
Rörelseresultat, EBITDA 427 79 666 353 935 356 594 448 271 240
Nettoomsättningförändring 38,88% -33,76% 21,79% -24,58% 36,71% -9,14% -15,50% 39,58% -2,80% -%
Du Pont-modellen 38,68% 1,40% 39,95% 19,60% 46,10% 25,78% 42,01% 34,56% 18,78% 20,27%
Vinstmarginal 13,82% 0,54% 17,80% 10,33% 24,09% 11,14% 18,21% 11,02% 8,25% 8,64%
Bruttovinstmarginal 77,54% 83,69% 79,85% 83,25% 80,48% 76,56% 78,60% 66,04% 70,35% 64,41%
Rörelsekapital/omsättning 21,72% 14,07% 22,27% 15,16% 21,68% 9,79% 16,07% 6,97% 0,56% -6,74%
Soliditet 67,45% 59,15% 65,81% 48,36% 50,66% 47,49% 51,31% 45,44% 32,09% 31,18%
Kassalikviditet 341,37% 217,23% 285,15% 167,20% 195,70% 146,27% 184,38% 141,79% 100,00% 73,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...