Visa allt om Eijepe Invest i Nyköping AB
Visa allt om Eijepe Invest i Nyköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 350 840 840 780 715 753 154 0 0 0
Övrig omsättning 65 127 148 115 125 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 255 90 227 151 139 233 -72 -19 -16 -35
Resultat efter finansnetto 258 12 038 970 74 50 3 446 3 350 -100 -83 -106
Årets resultat 200 12 031 932 53 34 2 539 2 469 433 229 -106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650
Omsättningstillgångar 7 325 14 385 933 622 2 000 4 945 3 366 424 350 10
Tillgångar 7 325 14 385 2 583 2 272 3 650 6 595 5 016 2 074 2 000 1 660
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 197 12 997 1 265 833 1 380 3 346 2 806 737 705 557
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 128 1 389 1 318 1 439 2 271 3 250 2 210 1 337 1 194 1 104
Skulder och eget kapital 7 325 14 385 2 583 2 272 3 650 6 595 5 016 2 074 2 000 1 660
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 90 469 461 449 438 411 156 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 35 166 197 209 163 161 54 0 0 0
Utdelning till aktieägare 5 400 6 000 300 500 600 2 000 2 000 400 400 80
Omsättning 415 967 988 895 840 753 154 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 350 840 840 780 715 753 154 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 712 704 689 652 474 198 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 415 90 227 151 139 233 -72 -19 -16 -35
Nettoomsättningförändring -58,33% 0,00% 7,69% 9,09% -5,05% 388,96% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 3,51% 84,09% 39,76% 6,73% 3,95% 53,57% 68,34% -% -% -%
Vinstmarginal 73,43% 1 440,00% 122,26% 19,62% 20,14% 469,19% 2 225,97% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 2 056,29% 1 547,14% -45,83% -104,74% -37,90% 225,10% 750,65% -% -% -%
Soliditet 98,25% 90,35% 48,97% 36,66% 37,81% 50,74% 55,94% 35,54% 38,92% 33,55%
Kassalikviditet 5 722,66% 1 035,64% 70,79% 43,22% 88,07% 152,15% 152,31% 31,71% 29,31% 0,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...