Visa allt om Hebejo AB
Visa allt om Hebejo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 100 663 90 211 78 673 73 744 66 098 64 251 60 110 55 623 50 706 45 130
Övrig omsättning 17 200 281 398 54 210 39 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 92 772 84 519 74 309 69 332 61 624 59 269 54 206 53 568 50 366 44 977
Resultat efter finansnetto 92 773 84 546 74 377 69 447 62 292 59 489 55 075 55 815 51 424 44 991
Årets resultat -2 -3 58 143 51 098 45 894 43 560 50 773 30 167 37 072 32 395
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 258 576 794 940 1 179 1 339 1 354 0 0
Omsättningstillgångar 14 282 11 700 17 815 17 676 32 937 81 976 76 975 114 777 74 622 48 180
Tillgångar 14 433 11 958 18 391 18 470 33 877 83 156 78 314 116 130 74 622 48 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 697 699 702 708 707 552 51 507 99 734 69 567 32 495
Obeskattade reserver 38 49 425 592 477 400 0 13 939 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 698 11 210 17 264 17 170 32 693 82 204 26 807 2 457 5 055 15 685
Skulder och eget kapital 14 433 11 958 18 391 18 470 33 877 83 156 78 314 116 130 74 622 48 180
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 876 1 279 1 388 1 506 1 705 2 059 2 214 452 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 347 577 659 604 668 824 705 143 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 51 000 99 000 0 0
Omsättning 100 680 90 411 78 954 74 142 66 152 64 461 60 149 55 623 50 706 45 130
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 4 4 2 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 50 332 30 070 26 224 24 581 22 033 16 063 15 028 27 812 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 618 622 685 712 793 722 743 327 - -
Rörelseresultat, EBITDA 92 953 84 734 74 527 69 547 61 878 59 502 54 455 53 624 50 366 44 977
Nettoomsättningförändring 11,59% 14,67% 6,68% 11,57% 2,87% 6,89% 8,07% 9,70% 12,36% -%
Du Pont-modellen 642,79% 707,04% 404,45% 376,00% 184,00% 71,55% 70,41% 48,27% 68,91% 93,39%
Vinstmarginal 92,16% 93,72% 94,55% 94,17% 94,31% 92,60% 91,74% 100,77% 101,42% 99,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,58% 0,54% 0,70% 0,69% 0,37% -0,35% 83,46% 201,93% 137,20% 72,00%
Soliditet 5,03% 6,17% 5,62% 6,20% 3,12% 1,02% 65,77% 94,52% 93,23% 67,44%
Kassalikviditet 104,26% 104,37% 103,19% 102,95% 100,75% 99,72% 287,15% 4 671,43% 1 476,20% 307,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...