Visa allt om Mowen Förvaltning AB
Visa allt om Mowen Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 259 2 032 1 511 1 923 1 769 1 526 1 612 2 578 1 901 1 003
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 192 163 -172 5 260 144 19 654 285 145
Resultat efter finansnetto 1 304 1 209 -299 1 360 1 158 1 461 799 406 258 126
Årets resultat 1 145 939 121 735 833 777 681 157 183 90
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 610 7 010 7 010 6 753 6 729 5 616 4 237 2 035 2 437 575
Omsättningstillgångar 508 331 263 352 194 347 363 1 336 1 032 342
Tillgångar 8 118 7 341 7 273 7 105 6 923 5 963 4 600 3 371 3 469 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 545 1 615 676 1 155 1 419 1 326 1 149 668 711 528
Obeskattade reserver 0 0 0 719 370 370 0 135 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 335 4 964 6 143 4 765 4 502 3 377 1 608 1 995 2 000 0
Kortfristiga skulder 1 238 762 455 466 631 890 1 843 573 758 389
Skulder och eget kapital 8 118 7 341 7 273 7 105 6 923 5 963 4 600 3 371 3 469 917
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 470 460 466 340 376 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 342 1 166 1 114 1 087 552 481 628 647 509 288
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 440 422 351 321 270 220 307 380 292 96
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 600 1 000 740 600 200 200 0
Omsättning 2 259 2 032 1 511 1 923 1 769 1 526 1 612 2 578 1 901 1 003
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 753 677 504 641 590 509 537 859 951 502
Personalkostnader per anställd (tkr) 600 529 491 473 437 393 470 456 597 195
Rörelseresultat, EBITDA 192 163 -172 5 264 148 29 975 502 358
Nettoomsättningförändring 11,17% 34,48% -21,42% 8,71% 15,92% -5,33% -37,47% 35,61% 89,53% -%
Du Pont-modellen 18,07% 19,04% -0,91% 22,25% 20,01% 27,28% 18,57% 19,40% 8,22% 15,81%
Vinstmarginal 64,94% 68,80% -4,37% 82,22% 78,29% 106,62% 52,98% 25,37% 14,99% 14,46%
Bruttovinstmarginal 99,47% 99,21% 99,27% 84,04% 98,08% 97,84% 97,89% 98,33% 95,79% 86,64%
Rörelsekapital/omsättning -32,32% -21,21% -12,71% -5,93% -24,70% -35,58% -91,81% 29,60% 14,41% -4,69%
Soliditet 19,03% 22,00% 9,29% 23,71% 24,44% 26,81% 24,98% 22,70% 20,50% 57,58%
Kassalikviditet 41,03% 43,44% 57,80% 75,54% 30,74% 38,99% 19,70% 233,16% 136,15% 87,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...