Visa allt om Storverk AB
Visa allt om Storverk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 106 0 21 0 0 0 0 18 310 100
Övrig omsättning - - - - - - 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 -8 4 -1 -10 -16 -13 -62 65 -44
Resultat efter finansnetto 48 -8 4 -1 -10 -16 -13 -63 65 -43
Årets resultat 48 -8 4 -1 -10 -16 -13 -63 65 -43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 7 17
Omsättningstillgångar 51 2 2 2 2 12 27 32 129 23
Tillgångar 51 2 2 2 2 12 27 35 137 40
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 -18 -10 -13 -12 -3 13 26 89 24
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 20 12 15 14 14 14 8 48 16
Skulder och eget kapital 51 2 2 2 2 12 27 35 137 40
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 60 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 14 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 106 0 21 0 0 0 10 18 310 100
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 9 155 50
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 6 55 10
Rörelseresultat, EBITDA 48 -8 4 -1 -10 -16 -10 -58 74 -7
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -100,00% -94,19% 210,00% -%
Du Pont-modellen 94,12% -% 200,00% -% -% -% -% -177,14% 47,45% -110,00%
Vinstmarginal 45,28% -% 19,05% -% -% -% -% -344,44% 20,97% -44,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,30% -% -47,62% -% -% -% -% 133,33% 26,13% 7,00%
Soliditet 58,82% -900,00% -500,00% -650,00% -600,00% -25,00% 48,15% 74,29% 64,96% 60,00%
Kassalikviditet 242,86% 10,00% 16,67% 13,33% 14,29% 85,71% 192,86% 400,00% 268,75% 143,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...