Visa allt om Capillum AB
Visa allt om Capillum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-03 2014-03 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 55 0 877 390 0 0 0 0
Övrig omsättning - 5 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -145 -163 53 -320 186 -382 -388 -31 -241 -81
Resultat efter finansnetto -145 -163 52 -323 191 -438 -280 -33 -283 -88
Årets resultat -145 -163 52 -323 191 -438 -280 -33 -283 -88
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-03 2014-03 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 080 1 080 1 080 1 080 2 4 93
Omsättningstillgångar 359 396 537 579 1 597 881 1 094 34 29 111
Tillgångar 359 396 537 1 659 2 677 1 961 2 174 36 33 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 256 321 484 432 755 564 1 002 -82 -50 35
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 080 1 080 1 080 1 080 0 48 36
Kortfristiga skulder 103 75 53 146 842 317 92 119 34 134
Skulder och eget kapital 359 396 537 1 659 2 677 1 961 2 174 36 33 204
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-03
2014-03
2013-08
2012-08
2011-08
2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 5 55 0 877 390 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -145 -163 53 -320 186 -382 -386 -30 -240 -68
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% 124,87% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 9,87% -% 7,21% -19,43% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% 96,36% -% 22,01% -97,69% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% 89,74% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 880,00% -% 86,09% 144,62% -% -% -% -%
Soliditet 71,31% 81,06% 90,13% 26,04% 28,20% 28,76% 46,09% -227,78% -151,52% 17,16%
Kassalikviditet 348,54% 528,00% 1 013,21% 396,58% 189,67% 277,92% 1 189,13% 26,05% 76,47% 67,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2014 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...