Visa allt om Yvonne Hedlund Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 277 1 120 1 132 1 211 1 191 1 007 941 981 968 866
Övrig omsättning - 9 - - - - 84 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 207 60 112 103 149 40 84 37 103 32
Resultat efter finansnetto 207 61 114 103 149 40 86 38 103 32
Årets resultat 121 33 76 53 86 42 59 62 49 31
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 7 10 21 24 26
Omsättningstillgångar 553 406 437 387 373 310 334 364 397 372
Tillgångar 553 406 437 387 376 317 344 386 421 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 181 218 182 209 183 191 211 189 180
Obeskattade reserver 161 111 96 88 60 30 50 50 104 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 161 115 124 118 108 104 103 124 129 146
Skulder och eget kapital 553 406 437 387 376 317 344 386 421 398
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 530 501 496 489 447 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 586 566 565 632 45 20 6 4 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 279 272 265 269 250 221 212 212 184 162
Utdelning till aktieägare 50 70 70 0 80 60 50 80 40 40
Omsättning 1 277 1 129 1 132 1 211 1 191 1 007 1 025 981 968 866
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 277 560 566 1 211 596 504 941 981 968 866
Personalkostnader per anställd (tkr) 876 438 427 922 424 387 733 719 644 588
Rörelseresultat, EBITDA 207 60 112 106 152 43 87 47 113 51
Nettoomsättningförändring 14,02% -1,06% -6,52% 1,68% 18,27% 7,01% -4,08% 1,34% 11,78% -%
Du Pont-modellen 37,43% 15,02% 26,09% 26,61% 39,63% 12,62% 25,00% 10,10% 24,47% 8,04%
Vinstmarginal 16,21% 5,45% 10,07% 8,51% 12,51% 3,97% 9,14% 3,98% 10,64% 3,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,70% 25,98% 27,65% 22,21% 22,25% 20,46% 24,55% 24,46% 27,69% 26,10%
Soliditet 64,48% 65,91% 66,08% 63,79% 67,35% 64,70% 65,99% 63,99% 62,68% 45,23%
Kassalikviditet 343,48% 353,04% 352,42% 327,97% 345,37% 298,08% 324,27% 293,55% 307,75% 254,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...