Visa allt om Yvonne Hedlund Redovisning AB
Visa allt om Yvonne Hedlund Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 200 1 277 1 120 1 132 1 211 1 191 1 007 941 981 968
Övrig omsättning - - 9 - - - - 84 - -
Rörelseresultat (EBIT) 167 207 60 112 103 149 40 84 37 103
Resultat efter finansnetto 168 207 61 114 103 149 40 86 38 103
Årets resultat 98 121 33 76 53 86 42 59 62 49
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 7 10 21 24
Omsättningstillgångar 629 553 406 437 387 373 310 334 364 397
Tillgångar 629 553 406 437 387 376 317 344 386 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 279 231 181 218 182 209 183 191 211 189
Obeskattade reserver 201 161 111 96 88 60 30 50 50 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 150 161 115 124 118 108 104 103 124 129
Skulder och eget kapital 629 553 406 437 387 376 317 344 386 421
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 530 501 496 489 447
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 540 586 566 565 632 45 20 6 4 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 268 279 272 265 269 250 221 212 212 184
Utdelning till aktieägare 130 50 70 70 0 80 60 50 80 40
Omsättning 1 200 1 277 1 129 1 132 1 211 1 191 1 007 1 025 981 968
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 200 1 277 560 566 1 211 596 504 941 981 968
Personalkostnader per anställd (tkr) 832 876 438 427 922 424 387 733 719 644
Rörelseresultat, EBITDA 167 207 60 112 106 152 43 87 47 113
Nettoomsättningförändring -6,03% 14,02% -1,06% -6,52% 1,68% 18,27% 7,01% -4,08% 1,34% -%
Du Pont-modellen 26,55% 37,43% 15,02% 26,09% 26,61% 39,63% 12,62% 25,00% 10,10% 24,47%
Vinstmarginal 13,92% 16,21% 5,45% 10,07% 8,51% 12,51% 3,97% 9,14% 3,98% 10,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,92% 30,70% 25,98% 27,65% 22,21% 22,25% 20,46% 24,55% 24,46% 27,69%
Soliditet 69,28% 64,48% 65,91% 66,08% 63,79% 67,35% 64,70% 65,99% 63,99% 62,68%
Kassalikviditet 419,33% 343,48% 353,04% 352,42% 327,97% 345,37% 298,08% 324,27% 293,55% 307,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...