Visa allt om Cranefield Farm AB
Visa allt om Cranefield Farm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -181 2 -4 -18 -22 -18 -19 -18 -11 -15
Resultat efter finansnetto 569 4 -5 -19 -22 -18 350 -42 -43 -50
Årets resultat 389 60 53 -19 -22 64 300 18 55 80
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 100 100 100 50 50 1 013 1 013 1 013 1 013
Omsättningstillgångar 836 221 135 237 318 453 31 33 12 2
Tillgångar 836 321 235 337 368 503 1 044 1 046 1 025 1 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 546 167 106 53 52 54 625 384 366 311
Obeskattade reserver 96 26 0 0 0 0 82 82 101 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 90 113 442 427 472
Kortfristiga skulder 194 128 128 283 316 359 224 138 131 131
Skulder och eget kapital 836 321 235 337 368 503 1 044 1 046 1 025 1 015
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
Omsättning 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 179 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -181 2 -4 -18 -22 -18 -19 -18 -11 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 74,27% 58,34% 45,11% 15,73% 14,13% 10,74% 65,52% 42,36% 42,80% 37,80%
Kassalikviditet 430,93% 172,66% 105,47% 83,75% 100,63% 126,18% 13,84% 23,91% 9,16% 1,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...