Visa allt om Eurogroup Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 -38 -40 -33 -34 -30 -33 -35 -22 -23
Resultat efter finansnetto -37 -38 2 448 -35 -34 -30 -34 -36 -22 382
Årets resultat 0 0 2 458 5 300 230 1 0 1 382
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 200 2 200 200 300 300 300 300 300 300 300
Omsättningstillgångar 377 413 2 426 2 375 273 335 343 304 343
Tillgångar 2 577 2 613 2 626 302 675 573 635 643 604 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 576 2 577 2 576 119 414 414 484 483 483 482
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 36 49 184 261 159 150 160 121 161
Skulder och eget kapital 2 577 2 613 2 626 302 675 573 635 643 604 643
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 300 300 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -37 -38 -40 -33 -34 -30 -33 -35 -22 -23
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,96% 98,62% 98,10% 39,40% 61,33% 72,25% 76,22% 75,12% 79,97% 74,96%
Kassalikviditet -% 1 147,22% 4 951,02% 1,09% 143,68% 171,70% 223,33% 214,37% 251,24% 213,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...