Visa allt om IETV Holding AB
Visa allt om IETV Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 * 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 0 -1 0 0 -1 - 5
Resultat efter finansnetto 4 988 3 701 3 032 4 190 4 021 -167 2 939 906 - 554
Årets resultat 4 988 4 008 3 032 4 190 4 644 0 3 082 998 - 399
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 * 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 415 4 415 4 415 4 415 4 415 4 415 4 415 4 415 2 600 2 650
Omsättningstillgångar 6 043 1 814 1 571 2 139 1 894 1 348 1 318 1 300 1 542 1 563
Tillgångar 10 458 6 229 5 986 6 554 6 309 5 763 5 733 5 715 4 142 4 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 333 4 345 3 337 6 306 5 115 771 3 771 1 946 1 563 738
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 0 0 0 945 1 854 1 961 3 404 2 578 0
Kortfristiga skulder 124 1 883 2 649 249 249 3 138 0 363 0 3 475
Skulder och eget kapital 10 458 6 229 5 986 6 554 6 309 5 763 5 733 5 715 4 142 4 213
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 300 3 000 1 000 873 92
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 0 -1 0 0 -1 - 5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 60,56% 69,75% 55,75% 96,22% 81,07% 13,38% 65,78% 34,05% 37,74% 17,52%
Kassalikviditet 4 873,39% 96,34% 59,31% 859,04% 760,64% 42,96% -% 358,13% -% 44,98%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...