Visa allt om Garnowa AB
Visa allt om Garnowa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 467 1 283 542 132 261 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 467 1 283 542 132 261 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 466 1 282 541 131 260 266 257 398 604 1 111
Årets resultat 363 733 413 72 183 196 189 287 528 1 111
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 957 3 296 2 047 1 584 1 524 1 331 1 186 1 005 607 3
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tillgångar 2 957 3 296 2 047 1 584 1 524 1 332 1 186 1 005 607 3
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 555 2 591 1 858 1 445 1 374 1 191 1 004 815 528 0
Obeskattade reserver 363 363 33 33 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 341 156 106 151 141 182 191 79 3
Skulder och eget kapital 2 957 3 296 2 047 1 584 1 524 1 332 1 186 1 005 607 3
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 467 1 283 542 132 261 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 467 1 283 542 132 261 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,98% 87,20% 92,02% 92,76% 90,16% 89,41% 84,65% 81,09% 86,99% 0,00%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...