Visa allt om Roapp & Co Aktiebolag
Visa allt om Roapp & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 697 4 310 3 987 3 594 3 838 3 726 3 208 3 813 3 978 3 501
Övrig omsättning 33 131 131 131 131 131 132 131 - 2
Rörelseresultat (EBIT) -232 104 62 -58 89 130 109 -115 229 203
Resultat efter finansnetto -272 63 17 -96 47 107 51 -178 173 135
Årets resultat -272 63 17 -96 47 107 51 -178 173 135
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 65 31 30 8 16 31 33 78 121
Omsättningstillgångar 917 1 002 1 209 1 322 1 085 1 017 1 095 1 318 952 863
Tillgångar 985 1 067 1 241 1 353 1 093 1 033 1 125 1 351 1 031 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 127 -36 -53 43 -4 -111 -162 16 -157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Kortfristiga skulder 930 939 1 276 1 405 1 050 1 037 1 236 1 513 1 015 1 132
Skulder och eget kapital 985 1 067 1 241 1 353 1 093 1 033 1 125 1 351 1 031 984
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 273 243 217 248 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 356 1 365 1 337 1 300 945 769 684 802 1 032 824
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 426 429 420 409 396 330 296 353 320 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 730 4 441 4 118 3 725 3 969 3 857 3 340 3 944 3 978 3 503
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 924 1 078 997 899 960 1 242 1 069 1 271 1 326 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 468 458 448 414 448 400 469 450 348
Rörelseresultat, EBITDA -206 130 64 -44 97 145 132 -62 288 261
Nettoomsättningförändring -14,22% 8,10% 10,93% -6,36% 3,01% 16,15% -15,87% -4,15% 13,62% -%
Du Pont-modellen -22,64% 10,68% 5,64% -4,14% 8,42% 13,17% 10,04% -7,99% 22,60% 21,04%
Vinstmarginal -6,03% 2,65% 1,76% -1,56% 2,40% 3,65% 3,52% -2,83% 5,86% 5,91%
Bruttovinstmarginal 63,00% 61,37% 64,11% 63,80% 62,27% 58,99% 61,75% 55,34% 58,80% 55,67%
Rörelsekapital/omsättning -0,35% 1,46% -1,68% -2,31% 0,91% -0,54% -4,40% -5,11% -1,58% -7,68%
Soliditet 5,69% 11,90% -2,90% -3,92% 3,93% -0,39% -9,87% -11,99% 1,55% -15,96%
Kassalikviditet 73,98% 76,89% 64,73% 62,21% 72,00% 69,33% 62,70% 68,08% 69,16% 57,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...