Visa allt om Aqua Canale AB
Visa allt om Aqua Canale AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 276 3 079 2 589 2 261 2 466 2 909 3 033 2 429 2 507 2 106
Övrig omsättning - - 1 9 - 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 671 691 235 30 257 387 421 341 422 191
Resultat efter finansnetto 662 683 234 34 250 391 428 353 432 191
Årets resultat 513 533 180 21 183 286 317 252 310 138
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 178 57 116 151 56 341 357 400 275
Omsättningstillgångar 2 759 2 416 2 048 1 570 1 753 1 807 1 191 958 910 926
Tillgångar 2 894 2 594 2 105 1 686 1 904 1 863 1 531 1 315 1 310 1 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 909 1 575 1 203 1 173 1 291 1 238 1 083 935 864 694
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 986 1 018 902 513 613 625 449 379 447 508
Skulder och eget kapital 2 894 2 594 2 105 1 686 1 904 1 863 1 531 1 315 1 310 1 202
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 360 362 336 332 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 205 1 162 1 125 972 990 516 453 291 296 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 336 313 298 201 217 192 185 168 202 184
Utdelning till aktieägare 200 180 160 150 140 130 130 170 180 140
Omsättning 3 276 3 079 2 590 2 270 2 466 2 914 3 033 2 429 2 507 2 106
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 092 1 026 863 754 822 970 1 011 1 215 1 254 1 053
Personalkostnader per anställd (tkr) 522 516 505 399 406 359 335 406 416 371
Rörelseresultat, EBITDA 718 730 270 65 305 422 460 384 471 268
Nettoomsättningförändring 6,40% 18,93% 14,51% -8,31% -15,23% -4,09% 24,87% -3,11% 19,04% -%
Du Pont-modellen 23,50% 27,18% 11,97% 2,61% 13,76% 21,04% 27,96% 26,92% 33,05% 16,06%
Vinstmarginal 20,76% 22,90% 9,73% 1,95% 10,62% 13,48% 14,11% 14,57% 17,27% 9,16%
Bruttovinstmarginal 88,68% 89,12% 88,95% 77,58% 89,17% 71,95% 65,22% 65,66% 69,33% 68,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,12% 45,40% 44,26% 46,75% 46,23% 40,63% 24,46% 23,84% 18,47% 19,85%
Soliditet 65,96% 60,72% 57,15% 69,57% 67,80% 66,45% 70,74% 71,10% 65,95% 57,74%
Kassalikviditet 279,82% 237,33% 227,05% 306,04% 285,97% 289,12% 265,26% 252,77% 203,58% 182,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...